Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Topologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-FS2-1TOP Kod Erasmus / ISCED: 11.104 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Topologia
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Omówienie najważniejszych obiektów i twierdzeń związanych z przestrzeniami topologicznymi.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 7x2h = 14h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 2h = 14h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 37 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 48 godzin, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K.Kuratowski, „Wstęp do teorii mnogości i topologii”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004;

2. R.Engelking, „Topologia ogólna”, PWN, Warszawa 1975;

3. S.Gładysz, „Wstęp do topologii", PWN, Warszawa 1981;

Literatura uzupełniająca:

1. K. Janich, „Topologia", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

1996;

2. J.L.Kalley, „General topology", Springer, 1955.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna podstawowe pojęcia i fakty z topologii ogólnej, w tym aksjomaty oddzielania.K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_U01, K_U03, K_U08, K_U13

Dobrze rozumie pojęcie ciągłości.K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_U01, K_U03, K_U08, K_U13

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Zajkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.