Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-FS2-2PMG1 Kod Erasmus / ISCED: 11.102 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska I
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: 2L stac. II st. studia matematyki - przedmioty specjalnościowe
2L stac. II st. studia matematyki finansowej- przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 3, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w spotkaniach seminaryjnych 15x2h = 30h

przygotowanie do prezentacji wyników cząstkowych 7x3h = 21h

udział w konsultacjach 15x2h = 30h

przygotowanie do realizacji zadań postawionych w pracy dyplomowej 15x2h = 30h

kwerendy biblioteczne 6x2h = 12h

poszukiwanie i opracowywanie danych źródłowych 34h = 34h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 60 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 149 godzin, 7 ECTS

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Samodzielnie zdobył i pogłębił wiedzę z wybranego działu matematyki.K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U15, K_K01, K_K02, K_K04, K_K06

Potrafi we współpracy z opiekunem opracować koncepcję pracy magisterskiej.K_K07, K_U02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Andruszkiewicz, Elżbieta Majewska, Marcin Makowski, Izabela Malinowska, Edward Piotrowski, Karol Pryszczepko, Miroslava Růžičková, Krzysztof Zajkowski
Prowadzący grup: Romuald Andruszkiewicz, Małgorzata Hryniewicka, Elżbieta Majewska, Marcin Makowski, Izabela Malinowska, Edward Piotrowski, Karol Pryszczepko, Miroslava Růžičková, Krzysztof Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Andruszkiewicz, Alina Dobrogowska, Marcin Makowski, Miroslava Růžičková, Ewa Schmeidel, Krzysztof Zajkowski, Małgorzata Zdanowicz
Prowadzący grup: Romuald Andruszkiewicz, Alina Dobrogowska, Marcin Makowski, Miroslava Růžičková, Ewa Schmeidel, Krzysztof Zajkowski, Małgorzata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.