Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka obcego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-MS1-1LJO2 Kod Erasmus / ISCED: 09.102 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego 2
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: 3L stac. I st. studia matematyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: Lektorat j.obcego I

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach i w pisemnym zaliczeniu przedmiotu 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

realizacja zadań projektowych: prezentacji obcojęzycznych 2 x 6h = 12h

przygotowanie do pisemnego zaliczenia 2h + 2h = 4h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 32 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 93 godzin, 3 ECTS

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Posiada podstawową lecz uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii matematycznej w językach obcych.K_W10

Potrafi przygotować w języku obcym raport, sprawozdanie oraz streszczenie popularnego artykułu z matematyki.K_W10, K_U01

Potrafi przetłumaczyć na język polski popularny artykuł z matematyki opublikowany w języku obcym.K_W10, K_U01, K_K05, K_K06

Umie przygotować w języku obcym autoprezentację, krótki referat dotyczący podstawowych pojęć matematycznych (hasło encyklopedyczne).K_W10, K_K07, K_K01

Potrafi omówić w języku obcym wykresy, zestawienia (np. w postaci tabel) i wyniki obliczeń matematycznych.K_W10, K_K07

Potrafi napisać list nieformalny, e-mail z instrukcjami, opis.K_W10

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru studenci pisać będą co najmniej:

-jedno kolokwium

-jedną kartkówkę ze słówek

-jedną pracę pisemną.

W zależności od zakresu tematycznego studenci będą też zobowiązani wykonać prezentację multimedialną w grupach.

Z ocen cząstkowych wyciągana będzie średnia, która będzie oceną na koniec semestru.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę cząstkową o pół stopnia.

Dozwolone są dwie nieobecności na zajęciach; każdą kolejną nieobecność należy przyjść i odrobić na konsultacjach prowadzącego.

W ramach odrabiania nieobecności student tłumaczy artykuł o tematyce ekonomicznej (około 1,5 strony) z języka angielskiego na język polski. Na konsultacjach student odpytywany jest z tłumaczenia.

Jeśli student opuści więcej niż połowę zajęć, zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Maximilian Schmidt
Prowadzący grup: Maximilian Schmidt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.