Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat Języka Obcego 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-MS1-2LJO3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat Języka Obcego 3
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie sprawności językowych w kontekście języka specjalistycznego: finansowego i matematycznego

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 3, semestr: 2

Prerekwizyty: Lektorat j.obcego II

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach i w pisemnym zaliczeniu przedmiotu 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

realizacja zadań projektowych: prezentacji obcojęzycznych 2 x 6h = 12h

przygotowanie do pisemnego zaliczenia 2h + 2h = 4h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 32 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 93 godzin, 3 ECTS

Literatura:

Speakout B2+ Frances Eales, Pearson;

Business Result Luis Rogers, Oxford.

Professional Vocabulary in Use. Finance (2009) Ian MacKenzie

The Economist – www.economist.com

Time – www.time.com Mathematical English, Jan Nektovar, Universite Paris 6;

The Investopedia - www.investopedia.com

Materiały autorskie prowadzącego

Efekty uczenia się:

Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii matematycznej w językach obcych; obserwacja ciągła aktywności studenta.

Potrafi przygotować w języku obcym streszczenie popularnego artykułu z matematyki; egzamin pisemny/ustny, prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach.

Potrafi przetłumaczyć na język polski popularny artykuł z matematyki opublikowany w języku obcym; egzamin pisemny/ustny, prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach.

Umie przygotować w języku obcym autoprezentację, krótki referat dotyczący zaawansowanych pojęć matematycznych (hasło encyklopedyczne); prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta.

Potrafi omówić w języku obcym wykresy i wyniki obliczeń matematycznych; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta.

Potrafi napisać: list nieformalny i oficjalny, raport; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach, obserwacja ciągła aktywności studenta.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru studenci pisać będą co najmniej:

-dwa kolokwia

-dwie kartkówkę ze słówek

W zależności od zakresu tematycznego studenci będą też zobowiązani wykonać prezentację multimedialną w grupach.

Oceny cząstkowe w %: 55-69 =3; 70-75=3,5; 76-85=4; 86-90=4,5; 91-100=5;

Dozwolone są dwie nieobecności na zajęciach;

W ramach odrabiania nieobecności student tłumaczy artykuł o tematyce ekonomicznej (około 1,5 strony) z języka angielskiego na język polski.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wildowicz
Prowadzący grup: Joanna Wildowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie sprawności językowych w kontekście języka specjalistycznego: finansowego i matematycznego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka finansowa

Rok studiów: II, semestr: 1 i 2

Prerekwizyty: Lektorat j.obcego II

ćwiczenia 30 godz. + 30

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach i w pisemnym zaliczeniu przedmiotu 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

realizacja zadań projektowych: prezentacji obcojęzycznych 2 x 6h = 12h

przygotowanie do pisemnego zaliczenia 2h + 2h = 4h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 32 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 93 godzin, 3 ECTS

Literatura:

Mathematical English, Jan Nektovar, Universite Paris 6;

Professional English in Use - Finance, Ian MacKenzie, Cambridge U Press;

Speakout B2+ Frances Eales, Pearson;

Business Result Luis Rogers, Oxford.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.