Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka obcego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-MS2-1LJO1 Kod Erasmus / ISCED: 09.104 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego 1
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach i w pisemnym zaliczeniu przedmiotu 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

realizacja zadań projektowych: prezentacji obcojęzycznych 5x2h = 10h

przygotowanie do pisemnego zaliczenia 4h + 2h = 6h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 32 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 85 godzin, 2 ECTS

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zdobywa wiedzę językową obejmującą terminologię właściwą dla matematyki.K_W13

Potrafi pisemnie streścić w obcym języku wybrane zagadnienia z matematyki.K_U02, K_K05

Potrafi omówić w obcym języku artykuły naukowe i popularnonaukowe związane ze swoją specjalizacją.K_W13, K_K06

Potrafi tłumaczyć teksty o tematyce związanej ze swoją specjalnością na język ojczysty oraz na obcy.K_W13

Potrafi prowadzić w obcym języku dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania.K_W13, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Joanna Wildowicz
Prowadzący grup: Joanna Wildowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.