Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BS1-3JA Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
BN.Stacj. 3 rok 1 stop. sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest omówienie podstawowych instytucji prawa karnego materialnego. Jego celem jest zapoznanie z zasadami odpowiedzialności karnej, systemem i zasadami wymiaru kar i środków karnych oraz klasyfikacją i podstawowymi kategoriami przestępstw.

Skrócony opis:

Omówienie

- źródeł prawa karnego,

- budowy norm prawa karnego,

- struktury przestępstwa, zasad odpowiedzialności karnej,

- wyłączenia odpowiedzialności karnej.

- Zapoznanie studenta ze środkami reakcji prawnokarnej na przestępstwo, zasadami i dyrektywami ich orzekania. Zapoznaje się z treścią regulacji dotyczących tych środków.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa karnego

- nauki pokrewne

2. Zasady prawa karnego

3. Funkcje prawa karnego

4. Ustawa karna

-źródła prawa karnego

- wykładnia prawa karnego

- obowiązywania ustawy

5. Pojęcie przestępstwa i jego struktura

- ustawowe znamiona przestępstwa

6. Formy stadialne popełnienia przestępstwa

7. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa

8. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność

- kontratypy

- okoliczności wyłączające winę

9. Zbieg przestępstw,

10. zbieg przepisów ustawy

11. Pojęcie kary

12. Teorie kary

13. Katalog kari

14. Środki karne

15. Przepadek

16. Środki kompensacyjne

17. Zasady sądowego wymiaru kary

18. Dyrektywy sądowego wymiaru kary

19. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary

20. Nadzwyczajne złagodzenie kary

21. Zamiana rodzaju kary na łagodniejszy

22. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

23. Środki zabezpieczające

24. Przedawnienie

25. Zatarcie skazania

Literatura:

A. Marek, V. Konarska -Wrzosek, Prawo karne 2018

M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, 2018

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2018

M. Bojarski (red.) Prawo karne materialne, Część ogólna i szczególna, Warszawa 2018

J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2017

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Prawo karne, , 2018

T. Dukiet-Nagórska (red.) Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, 2018

Efekty uczenia się:

Student

- ma podstawową wiedzę o nauce o przestępstwie

- znana i rozumie terminologię prawniczą.

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne ich relacje w ramach prawa karnego materialnego

- sprawnie porusza się w systemie prawa karnego materialnego

- potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności

- ma podstawowa wiedzę o ośrodkach reakcji prawnokarnej na czyn zabroniony

- zna podstawowe pojęcia i i instytucje prawa karego materialnego

- prawidłowo posługuje się normami prawa karnego materialnego w celu rozwiązywania konkretnego zadania

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych

- potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności,

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Truskolaska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Marta Dzieniszewska, Emilia Truskolaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.