Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia praktyczne2-Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-2ZPRPH Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia praktyczne2-Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne zmierzają do utrwalenia i doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz sprawdzenia w praktyce zdobytej w tym zakresie wiedzy. Zgodnie z założeniami student prowadzi zajęcia z przedmiotów wskazanych przez opiekuna mieszczących się w zakresie problematyki seminarium doktoranckiego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – rok II/sem. III i IV

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin - 10 godz. praktyk

Metody dydaktyczne – praktyki, konsultacje

Punkty ECTS – 0,5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w praktykach (prowadzenie zajęć dydaktycznych) - 10 godz.

- udział w konsultacjach - 2,5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 2,5 godz. (konsultacje) co odpowiada 0,1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 10 godz. (prowadzenie zajęć, przygotowanie do zajęć) co odpowiada 0,4 ECTS

Efekty uczenia się:

Umiejętności

Student potrafi:

- Zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania (SD_UO02),

- Praktycznie posługiwać się metodami dydaktycznymi nowo-czesnymi technikami nauczania, prowadząc zajęcia na wyższej uczelni (SD_UU02),

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa (SD_KO01)

Metody i kryteria oceniania:

ocena realizacji zajęć dokonywana przez prowadzącego lub koordynatora przedmiotu na podstawie obserwacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.