Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia praktyczne3-Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-3ZPRPKA Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia praktyczne3-Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Praktyki w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu prawa karnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok III/sem. V-VI.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin praktyk zawodowych - 15 godzin.

Metody dydaktyczne - wykłady i ćwiczenia.

Punkty ECTS - 1,0.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 10 godz. Razem 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz., co odpowiada 0,6 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 10 godz., co odpowiada 0,4 pkt ECTS.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- Zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania - SD_UO02

- Praktycznie posługiwać się metodami dydaktycznymi nowoczesnymi technikami nauczania, prowadząc zajęcia na wyższej uczelni - SD_UU02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa - SD_KO01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: ocena realizacji zajęć dokonywana przez prowadzącego lub koordynatora przedmiotu na podstawie obserwacji (co najmniej 2 hospitacji).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski, Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.