Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN1-3PRD Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności stosowania norm prawa rodzinnego i opiekuńczego. Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu prawa rodzinnego, w tym kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto umiejętności wykładni norm tam zawartych, a także zapoznanie się studentów z podstawami przewidzianego w sylabusie ( tj. małżeństwo, rozwód, separacja, adopcja, przysposobienie) materiału oraz przybliżenie podstawowej terminologii dotyczącej przedmiotowej materii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1) Pojęcie prawa rodzinnego, stosunku rodzinno-prawnego, źródła i zasady prawa rodzinnego, pokrewieństwo i powinowactwo;

2) Organy ochrony i rozstrzygania spraw rodzinnych;

3) Stan cywilny, sąd cywilny i kierownik USC;

4) Małżeństwo – zawarcie, unieważnienie;

5) Małżeńskie ustroje majątkowe (wspólność majątkowa małżeńska, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków)-ustrój ustawowy i kształtowanie ustrojów umownych;

6) Odpowiedzialność majątkowa małżonków za zobowiązania osób trzecich,

7) Ustanie wspólności majątkowej, rozliczenia małżonków i podział majątku;

8) Ustanie małżeństwa (przesłanki i skutki rozwodu), unieważnienie małżeństwa, ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa,

9) Separacja i Rozwód;

10) Pochodzenie dziecka, macierzyństwo i ojcostwo,

11) Władza rodzicielska, rola sądu opiekuńczego, kontakty z dzieckiem;

12) Piecza zastępcza (rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze);

13)Przysposobienie;

14)Obowiązek alimentacyjny;

15) Opieka i kuratela.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.

- A. K. Bieliński, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

- A. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

- J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe, Warszawa 2016.

- J. Ignaczewski, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2015.

- J. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami: aspekty prawne i majątkowe, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Student powinien nabyć poniżej wskazane umiejętności:

wiedza: - ma podstawową wiedzę o podstawowych instytucjach prawa rodzinnego,

- zna istotę i elementy stosunków małżeńskich, majątkowych, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej,

-student uzyska wiedzę w zakresie najistotniejszych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w Polsce, odnoszących się do organów ochrony rodziny, prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. w zakresie podstawowych instytucji prawa rodzinnego ( małżeństwo, ustroje majątkowe, rozwód, separacja, ustanie małżeństwa, pochodzenie dziecka, macierzyństwo, ojcostwo, władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny);

umiejętności: -potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii prawa rodzinnego

-potrafi identyfikować zadania i kompetencje organów i instytucji ochrony rodzinny i dziecka;;

kompetencje i zadania społeczne: -student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;

Metody i kryteria oceniania:

-zaliczenie/egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta, Katarzyna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Banasiuk
Prowadzący grup: Joanna Banasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.