Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład specjalizacyjny - Prawo mieszkaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5WSPMO Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wykład specjalizacyjny - Prawo mieszkaniowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zajęcia opierają się na założeniu, że studentowi znane są podstawowe pojęcia i instytucje prawa cywilnego, stanowiące przedmiot wykładu kursowego z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i analiza przedmiotu i celu regulacji wybranych aktów normatywnych, składających się na prawo mieszkaniowe, tj. przepisów prawnych normujących prawa podmiotowe do lokali mieszkalnych i instytucje powołane do zarządzania zasobami mieszkaniowymi. W szczególności przedmiotem zajęć jest prawo odrębnej własności lokalu, spółdzielcze prawa do lokali, prawo najmu lokalu, służebność mieszkania, ochrona praw lokatorów, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa i towarzystwo budownictwa społecznego. W trakcie zajęć zostanie omówione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do instytucji prawa mieszkaniowego.

Pełny opis:

1. Własność lokalu i wspólnota mieszkaniowa (prawo własności i współwłasności lokalu, nieruchomość lokalowa, nieruchomość wspólna, pozycja prawna wspólnoty mieszkaniowej, ustanowienie odrębnej własności lokalu)

2. Własność lokalu i wspólnota mieszkaniowa (umowa deweloperska i ochrona praw nabywcy lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali, zarząd nieruchomością wspólną)

3. Najem lokalu mieszkalnego i ochrona praw lokatorów (umowa najmu lokalu mieszkalnego, konstytucyjne i ustawowe podstawy ochrony praw lokatorów)

4. Spółdzielcze prawa do lokali i spółdzielnia mieszkaniowa (najem lokalu spółdzielczego, lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielnia jako osoba prawna)

5. Prawa do lokali w zasobach towarzystw budownictwa społecznego (TBS jako osoba prawna, przesłanki zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu TBS, nabycie lokalu z zasoby TBS na własność)

6. Inne prawa do lokali i inne instytucje zarządu zasobami mieszkaniowymi (służebność mieszkania, prawo dożywocia, gminny zasób mieszkaniowy, hotele i podobne zakłady, mieszkania zakładowe, Agencja Mienia Wojskowego - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa)

Literatura:

1. M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007.

2. A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2015.

3. R. Dziczek, Prawo mieszkaniowe w praktyce, wyd. 2, Warszawa 2012.

4. R. Dziczek, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018.

5. R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2015.

6. M. Pawełczyk, P. Sokal, Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz, Warszawa 2012.

7. K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2016.

8. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz (do art. 659-692), wyd. 8, Warszawa 2015.

9. R. Strzelczyk, Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego. Warszawa 2013.

10. R. Strzelczyk, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013.

11. R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę prawniczą dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa mieszkaniowego. Potrafi samodzielnie analizować akty normatywne związane z przedmiotem wraz z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test lub egzamin ustny obejmujący prawo mieszkaniowe. Student powinien umieć przedstawić podstawowe instytucje oraz pojęcia prawa mieszkaniowego, posiadać wiedzę w zakresie podstawowych konstrukcji prawnych i umiejętność ich prezentacji za pomocą teoretycznego opisu z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska doktryny, jak również posiadać umiejętność analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusów).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa
Prowadzący grup: Adam Doliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.