Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład specjalizacyjny - Upadłość konsumencka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5WSPNI Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wykład specjalizacyjny - Upadłość konsumencka
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące specyfiki upadłości konsumenckiej jako odrębnego postępowania upadłościowego.Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowej w tym zakresie wiedzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakres podmiotowy, przebieg a także materialno-prawne skutki tej szczególnej procedury oddłużeniowej .

Literatura:

P. Filipiak, A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz. Wyd. Spartan

R.Adamus, B. Groele (red.), Upadłośc konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Wyd C.H. Beck

S. Gurgul. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd C.H. Beck

P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. C.H. Beck

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu upadłości konsumenckiej;

- student zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa upadłościowego;

- student ma wiedzę o materialno-prawnych jak i procesowych skutkach otwarcia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa upadłościowego;

- student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa upadłościowego;

- student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych.

Kompetencje społeczne:

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

- student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Stopień opanowania przez studenta wymienionych powyżej umiejętności weryfikowany jest zwłaszcza na zaliczeniu końcowym, które przeprowadzane jest w formie pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, ocena minimalna zaliczenia: dostateczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.