Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat tłumacza przysięgłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-SPT-1WTPO Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Warsztat tłumacza przysięgłego
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Studia Podyplomowe Kształcenie tłumaczy przysięgłych języka angielskiego-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia ogólne:

Studia są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych tłumaczy a zwłaszcza tłumaczy przysięgłych. Obszerne moduły zajęć mają przygotować do praktycznego wykonywania roli tłumacza przysięgłego. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: filologia angielska, lingwistyka, prawo, ekonomia.

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz rozwinięcie słownictwa i umiejętności w zakresie tłumaczeń specjalistycznych w takich dziedzinach jak prawo, ekonomia, medycyna i technika.

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w trzy moduły tematyczne na co składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie zagadnień wprowadzających do pracy tłumacza przysięgłego, tłumaczeń specjalistycznych oraz warsztatu tłumacza przysięgłego.Skrócony opis:

- tłumaczenia pisemne

- tłumaczenia ustne

Pełny opis:

16 pkt. ECTS

40 godzin ćwiczeń 318 godz. pracy własnej

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, warsztaty, prezentacje multimedialne, praca w grupach, w parachI.

Podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego

- podstawy prawne

- etyka zawodowa

- rodzaje wykonywanych tłumaczeń pisemnych i ustnych

- specyfika pracy

- tłumacz na rynku: współpraca z biurami tłumaczeń i z organami administracji państwowej

II. Tłumaczenia pisemne

- Zasady tworzenia dokumentu

- Praktyczne ćwiczenia translatoryczne w oparciu o autentyczne dokumenty

III. Tłumaczenia ustne

- Omówienie rodzajów i specyfiki tłumaczeń ustnych; zasady występowania tłumacza przed sądem, współpraca z Policją, Strażą

Graniczną, Urzędem Celnym, tłumaczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, współpraca z notariuszem

- ćwiczenia wspomagające pamięć, koncentrację, podzielność uwagi oraz inne umiejętności niezbędne do wykonywania tłumaczeń ustnych

- tłumaczenie konsekutywne

- tłumaczenie a'vista

Znajomość ogólnego języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym (Upper-intermediate B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Literatura:

1. Krois-Lindner A. and Translegal 2006. International Legal English. Cambridge: CUP

2. Mason, C. & R.Atkins. 2007. The Lawyer’s English Coursebook Stamford: Global Legal English Ltd.

3. Myrczek E., 2006. Lexicon of Legal Terms. Warszawa: Beck

4. Sierocka, H. 2011. Legal English – Niezbędnik przyszłego prawnika. Białystok: Publikator.

5. Dąmbska-Prokop U. (red.) 2000. Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Educator

6. Gillies Andrew, 2001 Tłumaczenie ustne: poradnik dla studentów, Kraków

7. Jopek-Bosiacka A. (2006), Przekład prawny i sądowy, Warszawa

8. Kielar B.Z. 1988. Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wrocław: Ossolineum

9. Kielar B.Z. 2003. Zarys translatoryki. Warszawa: KJS

10. Kierzkowska D. 2005. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa 1981,

11. Lipiński K. 2000. Vademecum tłumacza, Kraków

12. Lukszyn J. (red.) 1998. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: PWN

13. Urbanek D. 2004. Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej. Warszawa: Wyd. Trio.

14. Voellnagel A. 1998. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa

Efekty uczenia się:

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_UW01, SP7_UW02, SP7_UW03, SP7_KK01, SP7_KK02, SP7_KO01, SP7_KR01, SP_7WK01, SP7_WG04

Metody i kryteria oceniania:

- test uwzględniający poszczególne zagadnienia programowe będące jego treściami merytorycznymi

- praca własna słuchacza

- projekty i ćwiczenia praktyczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Sierocka
Prowadzący grup: Ewa Dobrogowska, Halina Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.