Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna i wychowawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-2YGJG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna i wychowawcza
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PIW niestac.
2 rok 1st. POW niestac.
2 rok 1st. RES niest.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych, stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych i wychowawczych, a w konsekwencji budowania trafnych programów pomocy czy interwencji.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-N1-2YGJG

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów: 2 rok

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 20 godzin wykładów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 20 godzin

Udział w konsultacjach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 50

o charakterze praktycznym - 50

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

- Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., (2014), Psychologia wychowawcza, T.1, T.2, PWN, Warszawa

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar

- Zimbardo, Ph. G (2012) Efekt Lucyfera. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

- Aronson E. „Człowiek istota społeczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

- Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk:GWP

- Hock R. R. (2005), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. (r. 10 „Psychologia społeczna”), Gdańsk: GWP

- Kolemba, M. (2015) Skuteczna komunikacja interpersonalna. Asertywne wyrażanie krytyki jako praktyczna forma efektywnego komunikowania się,

Efekty uczenia się:

KA6_WG5, Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia

w aspekcie psychologicznym oraz społecznym.

KA6_WG6, Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach oraz o sposobach komunikowania się.

KA6_WK8, Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej i

wychowawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja grupowa.

Egzamin z treści wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Niesiobędzka
Prowadzący grup: Małgorzata Niesiobędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.