Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-2YHDTA Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. AKzA niestac.
2 rok 2st. POW niestac.
2 rok 2st. PW niestac.
2 rok 2st. RES niestac.
Moduł ogólnouczelniany - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest pogłębiona analiza literatury anglojęzycznej z zakresu pedagogiki. Szczególną uwagę zwraca się na specjalistyczną terminologię, podejmuje się tematy odpowiadające zagadnieniom poruszanym na gruncie pedagogiki.

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z literaturą anglojęzyczną, a tym samym ułatwienie dostępu do publikacji zagranicznych.

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na poszerzaniu słownika angielskich wyrażeń specjalistycznych; trenyuja płynność rozumienia tekstu; wyrabiają ogląd różnic i podobieństw tekstów specjalistycznych polskich i angielskojęzycznych.

Pełny opis:

Ćwiczenia - warsztaty w liczbie 30 godzin.

Analiza słownika i specyficznych wyrażeń - praca w grupie - ćwiczenia warsztatowe

czytanie i analiza tekstu anglojęzycznego - debaty i projekty

prezentacje pedagogicznych koncepcji i teorii na podtawie abnglojęzycznych tekstów - prezentacje i wystapienia.

Dyskusje nad różnicami i podobieństwami pedagogiki w Polsce i w analizowanych anglojęzycznych tekstach.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. student potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (K_U03)

sposób weryfikacji: dyskusja

2. potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych (K_U04)

sposób weryfikacji: dyskusja i prezentacja

3. jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę ( K_K02)

sposób weryfikacji: dyskusja, aktywizowanie grupy

Metody i kryteria oceniania:

Metody wykorzystane w trakcie zajęć to:

- prezentacje

- dyskusja

- analiza literatury

- praca w grupach

Kryteria oceniania:

- aktywność, obecność, prezentacja, notatka merytoryczna, umiejętność zaktywizowania grupy

- student ma prawo do jednej nieobecności; ponadprogramowe nieobecności powinny być zaliczone w toku indywidualnych konsultacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Auron-Górska, Emilia Kramkowska, Dorota Misiejuk, Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Prowadzący grup: Joanna Auron-Górska, Emilia Kramkowska, Dorota Misiejuk, Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Auron-Górska, Małgorzata Penza-Szachowicz
Prowadzący grup: Joanna Auron-Górska, Małgorzata Penza-Szachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.