Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arteterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-2ART Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arteterapia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy wiedzy o sztukach wizualnych oraz podstawowe umiejętności posługiwania się prostymi technikami plastycznymi

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami pracy arteterapeutycznej w zakresie terapii przez plastykę oraz przygotowanie ich do opracowania i przeprowadzenia autorskiego warsztatu arteterapeutycznego.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne pierwszego stopnia, nauki o sztuce, rok 2, semestr 4, 30 godzin ćwiczeniowych, warsztaty grupowe i konsultacje, 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć – 40 godz.

3. Udział w konsultacjach – 20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz.

2. Liczba godzin o charakterze praktycznym: 30 godz.

Literatura:

1. Gmitrowicz Agnieszka, Karolak Wiesław /red./, Arteterapia. Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej, Łódź 2000

2. Karolak Wiesław, Kaczorowska Barbara /red./, Arteterapia w medycynie i edukacji, WSHE, Łódź 2008

3. Karolak Wiesław, Kaczorowska Barbara /red./, Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, WSHE, Łódź 2011

4. Konieczna Ewelina J., Arteterapia w teorii i w praktyce, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004

5. Metody i formy terapii sztuką, /red./ Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra 2005

Konieczne jest także przygotowanie materiałów i narzędzi plastycznych wskazanych przez prowadzącego przedmiot.

Efekty uczenia się:

1. Student wie, w jaki sposób wykorzystać umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu arteterapii w celu niesienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w sferze psychicznej (emocjonalnej) jak i w problemach natury społecznej. K _W15, K_W16

2. Student posiada umiejętność świadomego stosowania różnorodnych technik z zakresu terapii przez sztukę z ukierunkowaniem na konkretny cel. K _U04

3. Student posiada wysoki poziom autorefleksji, samoświadomości i samooceny. Odczuwa potrzebę permanentnego rozwoju osobistego przy wsparciu metod arteterapeutycznych. K _K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w ocenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Morozewicz
Prowadzący grup: Marzanna Morozewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

• Podstawowe dziedziny arteterapii. Terapeutyczne i diagnostyczne funkcje plastyki.

• Barwy - ich znaczenie, symbolika i wpływ na psychikę człowieka.

• "Metoda malowania dziesięcioma palcami" - jako metoda terapeutyczno – diagnostyczna.

• "Mój autoportret wewnętrzny" - ćwiczenia malarskie, rysunkowe i rzeźbiarskie.

• Maska w zajęciach arteterapeutycznych; znaczenie i możliwości jej wykorzystania.

• Ćwiczenia interaktywne w terapii przez sztukę.

• „Obrazy symultaniczne”- grupowe realizacje plastyczne.

• Zabawa i relaksacja poprzez działania plastyczne.

• Rozwijanie wyobraźni plastycznej, pamięci wzrokowej oraz skojarzeń i fantazji w realizacjach rysunkowych.

• „Rozumienie rzeźby - rozumienie siebie”- warsztaty rzeźbiarskie.

• „Strojenie zmysłów”, ”odkrywanie uczuć”- ćwiczenia z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

• „Autobiografia wewnętrzna”- warsztaty w technice asamblażu z wykorzystaniem przedmiotu.

• Projektowanie sytuacji twórczych w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Literatura:

1. Handford Olga, Karolak Wiesław, Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, WSHE, Łódź 2007

2. Handford Olga, Karolak Wiesław, Mandala w arteterapii, WSHE, Łódź 2008

3. Karolak Wiesław, Rysunek w arteterapii, WSHS, Łódź 2005

4. Karolak Wiesław, MAPPING w twórczym samorozwoju i arteterapii, WSHE, Łódź 2006

5. Piszczek Maria, Terapia zabawą. Terapia przez sztukę, Warszawa 1997

6. Popek Stanisław, Barwy i psychika, UMCS, Lublin 2003

7. Crellin Tubbs Carol, Drake Margaret, Crafts and creative media in therapy, SLACK Incorporated, University of Mississippi 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.