Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prorodzinne formy opieki i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-3GOT Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prorodzinne formy opieki i wychowania
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ma podstawową wiedzę na temat wybranych rodzinnych form kompensacji sieroctwa. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz ocenić przydatność podstawowych metod do realizacji zadań związanych z działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Jest przygotowany do realizacji określonych zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Gray Deborah D. Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray ; przekł.: Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

Gąsiorek-Drzymała Dorota Alfabet dziecka poszukującego / Dorota Gąsiorek-Drzymała. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2011.

Gutowska Antonina Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Antonina Gutowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008.

Łuczyński Andrzej Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / Andrzej Łuczyński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Rodziny. - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2008.

Wilgocki Jenifer Czas niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych / Jenifer Wilgocki, Marcia Kahn Wright ; przekł. Elżbieta Zubrzycka ; il. Łukasz Kaczmarek. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2007].

Cattabeni Guido Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni ; przeł. Paweł Borkowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, cop. 2008.

Modlibowska Magdalena Odczarować adopcję : narodziny Twojego adoptowanego dziecka : poradnik rodzica dla rodziców/ Magdalena Modlibowska. - Warszawa : CoJaNaTo, cop. 2012.

Hrynkiewicz Józefina Odrzuceni : analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki / Józefina Hrynkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2006.

Pomoc społeczna wobec rodzin : interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk. Dobroniega Trawkowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011.

Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2008.

Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006.

Gray Deborah D. Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray ; przekł.: Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

Gąsiorek-Drzymała Dorota Alfabet dziecka poszukującego / Dorota Gąsiorek-Drzymała. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2011.

Gutowska Antonina Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Antonina Gutowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008.

Łuczyński Andrzej Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / Andrzej Łuczyński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Rodziny. - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2008.

Wilgocki Jenifer Czas niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych / Jenifer Wilgocki, Marcia Kahn Wright ; przekł. Elżbieta Zubrzycka ; il. Łukasz Kaczmarek. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2007].

Cattabeni Guido Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni ; przeł. Paweł Borkowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, cop. 2008.

Modlibowska Magdalena Odczarować adopcję : narodziny Twojego adoptowanego dziecka : poradnik rodzica dla rodziców/ Magdalena Modlibowska. - Warszawa : CoJaNaTo, cop. 2012.

Hrynkiewicz Józefina Odrzuceni : analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki / Józefina Hrynkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2006.

Pomoc społeczna wobec rodzin : interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk. Dobroniega Trawkowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011.

Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2008.

Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006.

Efekty uczenia się:

K_W14 Ma podstawową wiedze o strukturze i funkcjach systemu opiekuńczo-wychowawczego nad dzieckiem osieroconym; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

K_W16 Ma elementarną wiedze o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności opiekuńczo-wychowawczej

K_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedze teoretyczną w z zakresu pedagogiki i oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwium, prezentacji w grupach, zaliczenia na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Masłowiecka, Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Justyna Pikus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.