Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia środowisk wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS2-2ADL Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia środowisk wychowawczych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

15 godzin wykładu

Literatura:

J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej, Kielce 2006.

- P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa 2009.

- Encyklopedia pedagogiczna XXI w. tom IV, (red.) T. Pilch, Warszawa 2005, s. 943-945.

- K. Kmiecik-Baran, Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole, Gdańsk 2000.

- J. J. McWhirter, B. T. McWhirter, A. M. McWhirter, E. H. McWhirter, Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych, Warszawa 2005.

- I. Pospiszyl, Patologie społeczne. Resocjalizacja, Warszawa 2008.

- Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Diagnoza. Profilaktyka. Resocjalizacja, S. Kawula, H. Machel (red.), Gdańsk-Toruń 1994.

- K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009.

Efekty uczenia się:

1. ma pogłębioną wiedzę o rodzajach środowisk wychowawczych i rodzajach więzi społecznych oraz o procesach i prawidłowościach w nich zachodzących (K_W07);

2. ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (K_W13);

Umiejętności

1. potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także projektować działania niwelujące negatywne oddziaływania poszczególnych środowisk wychowawczych (K_U02);

Metody i kryteria oceniania:

wykład egzamin, zaliczenie ćwiczeń na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Gromadzka, Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.