Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza środowisk wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS2-2DSW Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza środowisk wychowawczych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Wykład i ćwiczenia obejmują pogłębienie wiedzy z zakresu rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Prowadzenie działań profilaktycznych, naprawczych i projektujących oraz weryfikację i ocenę skutków podejmowanych działań.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu diagnostyki (na poziomie rozszerzonym) a w szczególności diagnozy środowisk wychowawczych

• Przedstawienie studentom metod, technik i narzędzi stosowanych w diagnozie jednostek i ich środowisk wychowawczych

• Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystywania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy: diagnoza środowiska wychowawczego

Pełny opis:

studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot specjalnościowy

Efekty kształcenia:

Zna terminologię używaną w diagnozie środowisk wychowawczych oraz rozumie jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym K_W01

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o środowiskach wychowawczych takich jak: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne K_W13

Ma pogłębione umiejętności diagnozowania problemów dotyczących środowisk wychowawczych K_U07

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania. Potrafi przyjąć rolę lidera w zespole. K_U12

Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działa oraz ich skutki K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia:

• praca w grupach

• dyskusja

• rozwiązywanie zadań

Zaliczenie na ocenę

- egzamin

• Projekt praktyczny

• Obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Karol Konaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Karol Konaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.