Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Efektywne studiowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2XICA Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Efektywne studiowanie
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł do wyboru - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Realizacja tego przedmiotu opiera się na wiedzy, umiejętnościach, kompetencjach oraz doświadczeniach dotyczących uczenia się.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu rozumienia procesu studiowania, jego komponentów oraz uwarunkowań.

Realizacja przedmiotu dotyczy analizy definicji procesu studiowania, działań podejmowanych w zakresie procesu. Obejmuje poszukiwanie komponentów (metod, środków, form organizacji) oraz uwarunkowań, które sprzyjają optymalnej efektywności procesu studiowania.

Realizacja przedmiotu w ramach ćwiczeń będzie okazją do refleksji nad własnym procesem studiowania i drogą poszukiwania optymalnych rozwiązań prowadzących do osiągania najwyższych efektów.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot do wyboru

Pedagogika

Rok studiów II/sem.III

Liczba godz.: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń

Podstawą realizowania treści są wiadomości, umiejętności i kompetencje studentów zdobyte na zajęciach z przedmiotów: pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna, psychologia ogólna.

Punkty ECTS - 2

metody kształcenia: wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozmowa, praca z tekstem, obserwacja, portfolio

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

Przygotowanie portfolio - 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 20 godz.

wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związane z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h -1 ECTS

o charakterze praktycznym: 30h - 1 ECTS

Literatura:

Bereźnicki F., Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, Szczecin 2009.

Ciechanowska D., Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy, Toruń 2003.

Półturzycki J., Jak studiować zaocznie. Poradnik metodyczny, Płock 2001.

Rodek V. Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów, Katowice 2014.

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków 2013.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie-ujęcie z perspektywy podmiotu, Białystok 2009.

Wróblewska W., Proces studiowania w świetle badań indywidualnych przypadków, w: Grzesiak J. (red.), Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych, Kalisz-Konin 2017.

Wróblewska W., Proces studiowania - motywy, satysfakcja, efektywność w świetle wypowiedzi indywidualnych, w: Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

Efekty uczenia się:

Student

- zna istotę studiowania, komponenty procesu studiowania oraz jego uwarunkowania (test dydaktyczny,rozmowa, dyskusja)

- potrafi dokonać analizy własnego procesu studiowania, stworzyć portfolio składające się z badania własnego procesu studiowania (portfolio, rozmowa)

- posiada kompetencje do regulowania swoim procesem studiowania (rozmowa)

Metody i kryteria oceniania:

wykład konwersatoryjny

badanie w działaniu

tworzenie portfolio

analiza, refleksja

rozmowa, dyskusja

praca z tekstem

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Walentyna Wróblewska
Prowadzący grup: Walentyna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.