Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna i wychowawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2YGJG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna i wychowawcza
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
2 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych, stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych i wychowawczych, a w konsekwencji budowania trafnych programów pomocy czy interwencji.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2YGJG

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów: 2 rok

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń, 15 godzin wykładów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Udział w wykładach: 15 godzin

Udział w konsultacjach: 5 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Przygotowanie zespołowej prezentacji: 10 godzin

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 10 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 50

o charakterze praktycznym - 60

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

- Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., (2014), Psychologia wychowawcza, T.1, T.2, PWN, Warszawa

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar

- Zimbardo, Ph. G (2012) Efekt Lucyfera. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

- Aronson E. „Człowiek istota społeczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

- Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk:GWP

- Hock R. R. (2005), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. (r. 10 „Psychologia społeczna”), Gdańsk: GWP

- Kolemba, M. (2015) Skuteczna komunikacja interpersonalna. Asertywne wyrażanie krytyki jako praktyczna forma efektywnego komunikowania się, General and Professional Education, 2, pp. 28-33. http://genproedu.com/paper/2015-02/028-033.pdf

- Zimbardo, Ph.G., Gerrig, R.J. (2012) Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

K_W05, Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia

w aspekcie psychologicznym oraz społecznym.

K_W06, Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach.

K_W15, Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej i

wychowawczej.

K_U08, Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych

perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

K_K08, Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i

wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusje podczas zajęć, prezentacje zespołowe, konsultacje indywidualne.

Egzamin z treści wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Niesiobędzka
Prowadzący grup: Małgorzata Niesiobędzka, Irena Parfieniuk, Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych, stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych i wychowawczych, a w konsekwencji budowania trafnych programów pomocy czy interwencji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

- Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., (2014), Psychologia wychowawcza, T.1, T.2, PWN, Warszawa

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar

- Zimbardo, Ph. G (2012) Efekt Lucyfera. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

- Aronson E. „Człowiek istota społeczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

- Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk:GWP

- Hock R. R. (2005), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. (r. 10 „Psychologia społeczna”), Gdańsk: GWP

- Kolemba, M. (2015) Skuteczna komunikacja interpersonalna. Asertywne wyrażanie krytyki jako praktyczna forma efektywnego komunikowania się, General and Professional Education, 2, pp. 28-33. http://genproedu.com/paper/2015-02/028-033.pdf

- Zimbardo, Ph.G., Gerrig, R.J. (2012) Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba, Irena Parfieniuk, Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.