Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie pracy w edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-3GHI Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Projektowanie pracy w edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Edukacja językowa 0800-SPE-7BHK
Edukacja matematyczna 0800-SPE-7BHL
Edukacja muzyczna 0800-SPE-7BHR
Edukacja plastyczna 0800-SPE-7BHS
Edukacja środowiskowa z elementami edukacji zdrowotnej 0800-SPE-7BHM
Kształcenie zintegrowane 0800-SPE-7BHN

Założenia (lista przedmiotów):

Psychologia dziecka 0800-SPE-7BHF
Tendencje i alternatywy edukacyjne 0800-SPE-7BHG

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem zajęć Słuchacz powinien posiadać ogólną wiedzę na temat organizacji pracy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie przez Słuchacza umiejętności niezbędnych do planowania efektywnej organizacji zajęć zintegrowanych na pierwszym etapie edukacyjnym. Słuchacze opanują umiejętności prawidłowego planowania i organizacji pracy i interakcyjnego środowiska uczenia się z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów metod i form.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone będą omówieni zasad projektowania dydaktycznego oraz opracowaniu fragmentu programu kształcenia, planu pracy, planu wynikowego oraz konspektu zajęć.

Literatura:

Adamek I., Bałachowicz J., Między dwiema edukacjami. Dziecko /uczeń wobec czasu zmiany, Łódź 2016.

Adamek I., Zbróg Z., Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, Kraków 2011.

Bateson G., Umysł i przyroda. Jedność konieczna, Warszawa 1996.

Czaja-Chudyba I., Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności, Kraków 2013.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2017.

Filipiak E., Organizacja procesu nauczania-uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym – wyzwania i zagrożenia dla edukacji i rozwoju [w:] M. Suświłło (red.) Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, Olsztyn 2006.

Gross R., Myśleć jak Sokrates czyli sztuka zadawania pytań, Warszawa 2003.

Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym, Kraków 2010.

Klus-Stańska D., (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Nakamura R., Zdrowe kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina, Warszawa 2013.

Nowicka M., Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki - przestrzenie – konceptualizacje, Toruń 2010.

Rebisch R., Luszczyński H., Diagnoza typów uczniów, Sopot 2014.

Rocławski B., O związkach nauczania matematyki z nauczaniem języka w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 2010.

Sawiński J. P., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2014.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., (red.) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej(rozdz.4-12), Kraków 2013.

Wiśniewska-Kin M., Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Łódź 2013.

Efekty uczenia się:

1. Słuchacz interpretuje kluczowe pojęcia związane z projektowaniem pracy nauczyciela i uczniów - ocena udziału w zajęciach

2. Podaje teoretyczne uzasadnienie dla proponowanych metodycznych i organizacyjnych rozwiązań pracy nauczyciela i uczniów – ocena aktywności na zajęciach, ocena pracy zespołowej .

3. Dokonuje krytycznej analizy i interpretacji propozycji rozwiązań metodycznych i organizacyjnych – ocena aktywności na zajęciach.

4. Opracowuje własne propozycje rozwiązań metodycznych (fragment programu, planu pracy, planu wynikowego, konspekt zajęć) uwzględniając zróżnicowane potrzeby i możliwości uczniów oraz warunki środowiska uczenia się – ocena za pracę pisemną.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.