Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie pracy w edukacji przedszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-7GGT Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Projektowanie pracy w edukacji przedszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

W ramach tego przedmiotu słuchacz będzie miał możliwość dokonania syntezy i integracji wiedzy zdobytej w ramach kilku przedmiotów tzw. metodycznych i wykorzystania jej w procesie projektowania sposobów realizacji własnej wizji edukacji dziecka w przedszkolu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu słuchacz nabędzie kompetencje praktyczne i osobiste w zakresie organizacji procesu wspierania dzieci w rozwoju w warunkach przedszkola. Nauczy się jak można indywidualizować ten proces w kontekście realizacji założeń aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Pełny opis:

Rodzaje planowania pracy w przedszkolu - roczne, miesięczne, tygodniowe i dzienne. Formy realizacji treści programowych - praca z grupą, zespołowa i indywidualna. Organizacja różnych typów aktywności dzieci. Rodzaje dokumentacji w przedszkolu.

Organizacja i planowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem społecznym.

Literatura:

Nie sposób wymienić - jest ogrom pozycji książkowych, typu: G. Dolya "Klucz do uczenia się"; red. B. Bilewicz Kuźnia "Zabawa i zabawka", red. J. Bałachowicz "Zrozumieć uczenie się". Helm i Katz "Mali badacze". Przydatne będą książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci, Encyklopedie dla dzieci np. przyrody, techniki, itp, zbiory zagadek, piosenek i tańców dla dzieci, zbiory opisujące techniki plastyczne możliwe do zastosowania w przedszkolu, zbiory -zestawy zabaw i ćwiczeń fizycznych dla dzieci. Poza tym konieczne jest systematyczne czytanie takich czasopism, jak: Bliżej Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, Prima Educatione, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce.

Efekty uczenia się:

SP6_WG02 Słuchacz wykazuje się praktyczną wiedzą z zakresu organizacji i planowania wspierania rozwoju dziecka i indywidualizowania procesu edukacji.

SP6_WK01 Słuchacz wykazuje się praktyczną wiedzą jak organizować życie społeczne dzieci w grupie rówieśniczej.

SP6_UW02 Słuchacz potrafi projektować działania edukacyjne skoncentrowane na dziecku i jego możliwościach uczenia się w zabawach i na zajęciach dydaktycznych.

SP6_KR02 Słuchacz jest świadom realizacji zadań edukacyjnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej wynikającej z roli nauczyciela przedszkola.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - praca projektowa

Ocena końcowa z przedmiotu jest wynikiem sumy punktów za obecność, aktywność na zajęciach oraz ocenę indywidualnie przygotowanej pracy projektowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu słuchacz nabędzie kompetencje praktyczne i osobiste w zakresie organizacji procesu wspierania dzieci w rozwoju w warunkach przedszkola. Nauczy się jak można indywidualizować ten proces w kontekście realizacji założeń aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Pełny opis:

Rodzaje planowania pracy w przedszkolu - roczne, miesięczne, tygodniowe i dzienne. Formy realizacji treści programowych - praca z grupą, zespołowa i indywidualna. Organizacja różnych typów aktywności dzieci. Rodzaje dokumentacji w przedszkolu.

Organizacja i planowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem społecznym.

Literatura:

Nie sposób wymienić - jest ogrom pozycji książkowych, typu: G. Dolya "Klucz do uczenia się"; red. B. Bilewicz Kuźnia "Zabawa i zabawka", red. J. Bałachowicz "Zrozumieć uczenie się". Helm i Katz "Mali badacze". Przydatne będą książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci, Encyklopedie dla dzieci np. przyrody, techniki, itp, zbiory zagadek, piosenek i tańców dla dzieci, zbiory opisujące techniki plastyczne możliwe do zastosowania w przedszkolu, zbiory -zestawy zabaw i ćwiczeń fizycznych dla dzieci. Poza tym konieczne jest systematyczne czytanie takich czasopism, jak: Bliżej Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, Prima Educatione, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.