Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia komputerowe w edukacji elementarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-7ZKE Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Zajęcia komputerowe w edukacji elementarnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest dostarczenie bogatej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi w szkole podstawowej w klasach I-III.

Konkretne rozwiązania metodyczne wzbogacą warsztat pracy pedagogicznej przyszłych nauczycieli o nowe, atrakcyjne dla dzieci oraz skuteczne edukacyjne metody wspomagające rozwój umiejętności z dziedziny informatyki.


Skrócony opis:

6h, ćwiczenia

Pełny opis:

Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, moduł specjalnościowy, wymagania wstępne potrzebne do zaliczenia przdmiotu to: podstawowe wiadomości z zakresu psychologii rozwojowej, podstawy pedagogiki ogólnej, podstawy dydaktyki ogólnej, podstawowa znajomość edytora tekstu Word oraz WordPad, programu graficznego Paint . Udział w ćwiczeniach 6h, przygotowanie do zajęć 12h, samodzielne pisanie konspektu 5h, przygotowanie do testu sprawdzającego 5h

Literatura:

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska, Ewa Wilk, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski - Zajęcia komputerowe. Poradnik dla nauczyciela. WSiP Warszawa 2010

Jędrzejek Małgorzata – Przewodnik metodyczny „przygoda z komputerem” Videograf Edukacja , Spółka z o. o., Chorzów 2005

Komputerowe wspomaganie nauczania w klasach I - III : scenariusze zajęć zintegrowanych / oprac.

Ewa Tarkowska ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach . - Siedlce : ODN, 2001. - 176 s.

Efekty kształcenia:

SP_W02, Posiada wiedzę z zakresu wspierania rozwoju dziecka oraz indywidualizowania procesu nauczania w zakresie edukacji komputerowej w klasach I-III

SP_U04 ma pogłębione umiejętności doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

SP_K03 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną

i poczuciem odpowiedzialności

Metody i kryteria oceniania:

Praca indywidualna, praca w grupach, warsztaty

Formy zaliczenia przedmiotu:zaliczenie. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest samodzielne opracowanie konspektu zajęć komputerowych oraz aktywny udział w ćwiczeniach .

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

6h, ćwiczenia

Pełny opis:

Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, moduł specjalnościowy, wymagania wstępne potrzebne do zaliczenia przdmiotu to: podstawowe wiadomości z zakresu psychologii rozwojowej, podstawy pedagogiki ogólnej, podstawy dydaktyki ogólnej, podstawowa znajomość edytora tekstu Word oraz WordPad, programu graficznego Paint . Udział w ćwiczeniach 6h, przygotowanie do zajęć 12h, samodzielne pisanie konspektu 5h, przygotowanie do testu sprawdzającego 5h

Literatura:

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska, Ewa Wilk, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski - Zajęcia komputerowe. Poradnik dla nauczyciela. WSiP Warszawa 2010

Jędrzejek Małgorzata – Przewodnik metodyczny „przygoda z komputerem” Videograf Edukacja , Spółka z o. o., Chorzów 2005

Komputerowe wspomaganie nauczania w klasach I - III : scenariusze zajęć zintegrowanych / oprac.

Ewa Tarkowska ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach . - Siedlce : ODN, 2001. - 176 s.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.