Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening umiejętności wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8ADF Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Trening umiejętności wychowawczych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności: wyznaczania obszarów własnej działalności wychowawczej; diagnozowania własnych umiejętności wychowawczych; diagnozy relacji z uczniem jako istoty procesu wychowania; określania własnego stylu pracy wychowawczej; efektywnego komunikowania się z uczniem i nawiązywania z nim współpracy; rozpoznawania emocji ucznia i adekwatnego reagowania na nie; analizowania zdarzeń o znaczeniu wychowawczym; diagnozowania i analizowania problemowych sytuacji wychowawczych; efektywnego stosowania kar i nagród w procesie dydaktyczno- wychowawczym na I szczeblu kształcenia; stosowania adekwatnych do sytuacji i możliwości uczniów metod i strategii oddziaływań; wspierania autonomii dziecka w procesie wychowania.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje wychowawcze niezbędne w pracy nauczyciela z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

Obszary działalności wychowawczej nauczyciela.

Zadania wychowawcze nauczyciela.

Istota interakcji wychowawczych.

Metody oddziaływań wychowawczych. Umiejętności wychowawcze nauczyciela. Umiejętność diagnozy problemów wychowawczych. Wychowawca w relacji z rodzicami.

System kar i nagród jako (system oceniania) metoda oddziaływań wychowawczych.

Analiza szkolnych zdarzeń wychowawczych.

Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych – ich wczesne rozpoznawanie i sposoby interwencji wychowawczej.

Literatura:

Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Gdańsk 2012.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy: być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego. Wyd."Pedagogium" Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2005.

Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. MEN, Warszawa 1989.

Szefler E. (red.), Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001.

Obuchowska I. (red.), Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Media Rodzina, Poznań 2001.

Rosenberg M. B. (2003) Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

Wie, jak efektywnie komunikować się z dzieckiem, umie rozpoznawać jego emocje i poprawnie na nie reagować,

Zna metody oddziaływań wychowawczych.

Ma świadomość znaczenia systemu kar i nagród w kształceniu uczniów na I szczeblu edukacyjnym

Wie, jakie działania podejmować, by wychować samodzielnego, niezależnego młodego człowieka.

Umie diagnozować własne umiejętności wychowawcze

Ma świadomość konieczności wypełniania zadań wychowawczych, umie je formułować.

Potrafi projektować i organizować działania skoncentrowane na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach percepcyjnych, uczenia się i wychowania.

Potrafi indywidualizować proces oddziaływań wychowawczych, zaspokajać szczególne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci.

Jest świadom potrzeby realizacji zadań zgodnie z zasadami etyki zawodowej wynikające z roli nauczyciela przedszkola i klas młodszych. Wykazuje się umiejętnością rozwiązywania problemów i konfliktów.

Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności.

12 godz.- udział w zajęciach

25 godz.- przygotowanie do zajęć

6 godz. przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

konsultacje, warsztaty grupowe, analiza przypadku ucznia z trudnościami wychowawczymi;

Zaliczenie na ocenę na podstawie: obecności na zajęciach (90%), aktywnego udziału w zajęciach, przygotowaniu do zajęć,prezentacji ćwiczeń mających na celu integrację grupy, udziału w dyskusji, wypowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje wychowawcze niezbędne w pracy nauczyciela z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są następujące problemy:

Obszary działalności wychowawczej nauczyciela. Zadania wychowawcze nauczyciela. Istota interakcji wychowawczych. Metody oddziaływań wychowawczych. Umiejętności wychowawcze nauczyciela. Umiejętność diagnozy problemów wychowawczych. Wychowawca w relacji z rodzicami.

System kar i nagród jako (system oceniania) metoda oddziaływań wychowawczych. Analiza szkolnych zdarzeń wychowawczych.

Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych – ich wczesne rozpoznawanie i sposoby interwencji wychowawczej.

Literatura:

Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Gdańsk 2012.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy: być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego. Wyd."Pedagogium" Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2005.

Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. MEN, Warszawa 1989.

Szefler E. (red.), Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001.

Obuchowska I. (red.), Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Media Rodzina, Poznań 2001.

Rosenberg M. B. (2003) Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.

Programy profilaktyczno-wychowawcze (aktualne)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.