Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w edukacji przedszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8BHH Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy w edukacji przedszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze zmianami w edukacji przedszkolnej, zwrócenie uwagi na prawidłowości rozwojowe dziecka w okresie przedszkolnym, metody tradycyjne i aktywizujące w pracy z dzieckiem w okresie średniego dzieciństwa, osoby i instytucje wspierające rozwój dziecka, organizacja sytuacji wspierających rozwój dziecka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestry: I, II/1,2,3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

20h - wykłady; 30h - ćwiczenia

Punkty ECTS: 8.0

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 10 x 2h = 20h

Udział w ćwiczeniach: 15 x 2h = 30h

Przygotowanie do wykładów: 20h

Przygotowanie do ćwiczeń: 100h

Przygotowanie projektu: 20h

Konsultacje: 2h

Przygotowanie do egzaminu: 8h

Obecność na egzaminie: 2h

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: L godzin:54, ECTS: 4.0

o charakterze praktycznym: L godzin: 180, ECTS: 7.0

Literatura:

Literatura podstawowa

Adamek I., Zbróg Z., (red.) Wczesna edukacja wobec wyzwań współczesności, Kraków 2011.

Caiati, M., Delac, S., Muller, A., Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Kielce 2003.

Judy Harris Helm, Lilian G. Katz, Mali badacze, Metoda projektu w edukacji elementarnej, tłumaczenie: Ewa Pulkowska, Warszawa 2003.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011.

Lubowiecka, J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca:

Kopik, A., Zatorska, M., Wielointeligentne odkrywania świata w przedszkolu. Program Wychowania w Przedszkolu, Kielce 2011.

Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Minczanowska A., (red.) Edukacja małego dziecka. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcje, tom 8, Cieszyn-Kraków 2015.

Czasopisma: Wychowanie w Przedszkolu, Przedszkolne ABC, Bliżej Przedszkola

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Efekty uczenia się:

1.Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego

2.Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym

3.Potrafi projektować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

4.Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, ćwiczeniowa, metoda projektu, doświadczeń, obserwacji, pomiaru, pokaz,wystawa,

Zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny - od 51% punktów egzamin zdany

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Elżbieta Jaszczyszyn, Monika Żak-Skalimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Elżbieta Jaszczyszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.