Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie pracy w edukacji przedszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8GGT Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Projektowanie pracy w edukacji przedszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

W ramach tego przedmiotu słuchacz będzie miał możliwość dokonania syntezy i integracji wiedzy zdobytej w ramach kilku przedmiotów tzw. metodycznych i wykorzystania jej w procesie projektowania sposobów realizacji własnej wizji edukacji dziecka w przedszkolu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Profil studiów – praktyczny

Forma studiów – podyplomowe

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – psychologia, pedagogika

Rok studiów – drugi, semestr pierwszy i drugi

Wymagania wstępne – zaliczenie zajęć z zakresu pedagogiki przedszkolnej i metodyki wychowania w przedszkolu

Liczba godzin dydaktycznych – 8 godzin - ćwiczenia

Metody dydaktyczne – dyskusja, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 8 godz. ćwiczenia, 15 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i przygotowanie planu pracy w przedszkolu, 5 godzin konsultacje indywidualne, 20 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 2 godz. zaliczenie.

Wskaźniki ilościowe – 25 godzin – 1 punkty –zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

125 godzin – 5 pkt. – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu

Pełny opis:

Rodzaje planowania pracy w przedszkolu - roczne, miesięczne, tygodniowe i dzienne. Formy realizacji treści programowych - praca z grupą, zespołowa i indywidualna. Organizacja różnych typów aktywności dzieci. Rodzaje dokumentacji w przedszkolu.

Organizacja i planowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem społecznym.

Literatura:

Nie sposób wymienić - jest ogrom pozycji książkowych, typu: G. Dolya "Klucz do uczenia się"; red. B. Bilewicz Kuźnia "Zabawa i zabawka", red. J. Bałachowicz "Zrozumieć uczenie się". Helm i Katz "Mali badacze". Przydatne będą książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci, Encyklopedie dla dzieci np. przyrody, techniki, itp, zbiory zagadek, piosenek i tańców dla dzieci, zbiory opisujące techniki plastyczne możliwe do zastosowania w przedszkolu, zbiory -zestawy zabaw i ćwiczeń fizycznych dla dzieci. Poza tym konieczne jest systematyczne czytanie takich czasopism, jak: Bliżej Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, Prima Educatione, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce.

Efekty uczenia się:

SP6_WG02 Słuchacz wykazuje się praktyczną wiedzą z zakresu organizacji i planowania wspierania rozwoju dziecka i indywidualizowania procesu edukacji.

SP6_WK01 Słuchacz wykazuje się praktyczną wiedzą jak organizować życie społeczne dzieci w grupie rówieśniczej.

SP6_UW02 Słuchacz potrafi projektować działania edukacyjne skoncentrowane na dziecku i jego możliwościach uczenia się w zabawach i na zajęciach dydaktycznych.

SP6_KR02 Słuchacz jest świadom realizacji zadań edukacyjnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej wynikającej z roli nauczyciela przedszkola.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wynikiem sumy punktów za obecność, aktywność na zajęciach oraz ocenę indywidualnie przygotowanej pracy projektowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałaburda
Prowadzący grup: Elżbieta Hałaburda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.