Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8GGZ Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy w edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Diagnoza rozwoju dziecka 0800-SPE-7AEM

Założenia (lista przedmiotów):

Edukacja językowa 0800-SPE-7BHK
Edukacja matematyczna 0800-SPE-7BHL
Edukacja muzyczna 0800-SPE-7BHR
Edukacja plastyczna 0800-SPE-7BHS
Edukacja środowiskowa z elementami edukacji zdrowotnej 0800-SPE-7BHM
Kształcenie zintegrowane 0800-SPE-7BHN
Psychologia dziecka 0800-SPE-7BHF
Tendencje i alternatywy edukacyjne 0800-SPE-7BHG

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Słuchacz powinien posiadać merytoryczne kompetencje do realizacji Metodyki pracy w edukacji wczesnoszkolnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Omówione zostaną kluczowe kwestie związane z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany będzie w formie wykładów (19 godzin). Wykład ma zadanie przybliżyć problematykę związaną z organizacją procesy dydaktyczno-wychowawczego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Literatura:

Adamek I., Pedagogika wczesnoszkolna, Kraków 2016.

Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości, Warszawa 2015.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2017.

Głoskowska-Sołdatow M., Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 2016.

Grochowalska M., Żmijewska E. (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, Kraków 2010.

Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce, Kraków 2016.

Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków, 2014.

Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Wymiary edukacji zintegrowanej, Kraków 2007.

Lewowicki T., Puślecki W., Włoch S. (red.), Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2004.

Parczewska T. (red.), Efektywność edukacji wczesnoszkolnej, Lublin 2016.

Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Poznań 2000.

Sawiński J. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku, Warszawa 2014

Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej. Poznań 2002.

Szlufik W., Banaszkiewicz T., Pękala A. (red.), Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Częstochowa 2004.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M. (red.) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków – Białystok 2013.

Węglińska M., Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych? Kraków 2002.

Włoch S. (red.), Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia, Opole 2009.

Efekty uczenia się:

Słuchacz posiada:

1. wiedzę pozwalającą zrozumieć procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się dziecka w wieku młodszym wieku szkolnym (SP6_WG02);

2. wiedzę z zakresu wspierania rozwoju dziecka oraz indywidualizowania procesu nauczania (SP6_WG03);

3. wiedzę z zakresu zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych dziecka w ramach realizacji różnych rodzajów edukacji (SP6_WG03);

4. umiejętności i kompetencje potrzebne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły (SP6_UW01),

5. potrafi projektować działania skoncentrowane na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się (SP6_UW02);

6. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i własnych umiejętności językowych, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (SP6_KK01)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy egzaminem w formie pisemnej obejmującym zagadnienia dotyczące organizacji pracy na pierwszym szczeblu kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 19 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 19 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.