Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura fizyczna z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8KFM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kultura fizyczna z metodyką
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest dostarczenie bogatej wiedzy i umiejętności z zakresu kultury fizycznej, niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi w przedszkolach i w szkole podstawowej. W zakresie przedmiotu przewiduje się zapoznanie studentów z metodami i formami pracy wspomagającymi rozwój cech motorycznych dziecka .

Skrócony opis:

Ćwiczenia 10 g

Pełny opis:

Podyplomowe Studia Edukacji Elementarnej.

Moduł specjalnościowy.

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu psychologii rozwojowej, podstawy pedagogiki ogólnej, podstawy dydaktyki ogólnej;

Semestr III, Udział w ćwiczeniach 10 h, samodzielne przygotowywanie się do zajęć 20g, konsultacje 5h, przygotowanie samodzielnego konspektu 15h, przygotowanie do testu kontrolnego 5h.

Literatura:

J.Bielski-Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego: podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych , 2005

M.Bronikowski, R. Muszkieta- Zabawy i gry ruchowe w kształceniu zintegrowanym, Pracownia Wydawnicza „HELVETICA”, Poznań 2002

M. Bronikowski, R. Ślebioda, M. Bronikowska, M. Janowska- Wychowanie Fizyczne Poprzez Zabawy i Gry Ruchowe, AWF Poznań, Poznań 2007

J. Tatarczuk- Metodyka wychowania fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004

Efekty uczenia się:

1.SP_W02 Posiada wiedzę z zakresu wspierania rozwoju ruchowego dziecka oraz indywidualizowania procesu nauczania zabaw , gier i ćwiczeń ruchowych

2. SP_U04 ma pogłębione umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi w przedszkolach i w szkole podstawowej z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

3. SP_K01 potrafi organizować gry i zabawy ruchowe dzieci w przedszkolu, szkole i w środowisku lokalnym

4.SP_K03 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest samodzielne opracowanie konspektu zajęć ruchowych oraz aktywny udział w ćwiczeniach. Przedmiot kończy się zaliczeniem. Metody pracy: warsztaty, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.