Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8PWP Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyka w przedszkolu
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Założenia (opisowo):

Praktyki w założeniu są taka formą działań, aby słuchacze mogli poszerzać nabytą w trakcie studiów wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o aspekt praktyczny. Istotna jest konfrontacja słuchaczy z rzeczywistością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną oraz kompensacyjna (funkcje przedszkola) pod kątem przyszłej pracy zawodowej.

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia wieloaspektowe poznanie instytucji edukacyjnej jaką jest przedszkole (oddziały przedszkolne) i sposobów jego funkcjonowania w połączeniu z samodzielnym i zespołowym doświadczaniem wykonywania obowiązków zawodowych. Istotne jest nabycie umiejętności analiz własnych działań. Słuchacze poszerzają nabytą w trakcie studiów wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o aspekt praktyczny. Ważne jest zetknięcie się ich z rzeczywistością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną oraz kompensacyjna (funkcje przedszkola) pod kątem wykonywania w przyszłości zadań związanych z pracą zawodową na stanowisku nauczyciela przedszkola.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W14 - Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, postawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i/lub pomocowych.

K_W15 Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

K_W16 Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

K_W17 Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

K_W18 Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju.

Umiejętności

K_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.

K_U07 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób klarowny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych.

K_U14 Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

Kompetencje

K_K03 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

K_K08 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Elżbieta Jaszczyszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.