Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8SEM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana wiedza i umiejętności:

- znajomość mechanizmów rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;

- wiedza z zakresu zasad kreowania środowiska uczenia się dzieci;

- wiedza z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zintegrowanego;

- umiejętność projektowania działań wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu i klasach 1-3;

- znajomość wymagań formalnych związanych z pisaniem prac naukowych;Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu doskonalenie umiejętności wyboru i interpretacji informacji, analizy literatury przedmiotu; tworzenia pracy dyplomowej na temat określony w toku seminarium dyplomowego na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Pełny opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu kształtowanie kompetencji, pogłębienie umiejętności i rozszerzenie wiadomości w następujących zakresach:

- planowania i organizowania zintegrowanego procesu kształcenia odwołując się do najnowszych koncepcji edukacyjnych - metody projektu;

- stosowanie aktywizujących strategii kształcenia w pracy z dzieckiem/uczniem;

- projektowanie zajęć dla dzieci ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu;

- monitorowania i oceniania zmian rozwojowych dzieci oraz stosowania i modyfikowania oferty programowej na poziomie wczesnej edukacji;

- nabywania pogłębionych umiejętności twórczej analizy i interpretacji treści publikacji naukowych na wybrany temat;

- konstruowania tekstów naukowych z zachowaniem wszelkich wymagań merytorycznych i formalnych .

Literatura:

Balachowicz, J., Korwin-Szymanowska, A., Lewandowska, E., Witkowksa-Tomaszewska, A., Zrozumieć uczenie się, Warszawa 2017.

Helm J.H., Katz, L.G., Mali badacze, Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa 2003.

Komorowska, H., O programach prawie wszystko, Warszawa 1999.

Mikina, A., Zając, B., Jak wdrażać metodę projektów? Kraków 2006.

Węglińska, M., Jak pisać pracę magisterską? Kraków 2010.

Literatura specjalistyczna dobrana do tematyki pracy dyplomowej

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia Słuchacz studiów podyplomowych:

1. Posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

2. Posiada wiedzę z zakresu zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci.

3. Posiada wiedzę pozwalającą na organizowanie życia społecznego w grupie rówieśniczej w przedszkolu, szkole i środowisku lokalnym oraz w zakresie współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami.

4. Potrafi projektować i organizować działania skoncentrowane na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

5. Potrafi indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne

6. Ma pogłębione umiejętności doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

7. Jest świadomy potrzeby realizacji zadań zgodnie z zasadami etyki zawodowej wynikających z roli nauczyciela przedszkola i klas młodszych.

8. Potrafi stworzyć projekt edukacyjny przeznaczony do realizacji w przedszkolu i klasach 1-3 z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych zwianych z projektem.

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: wykład problemowy.

Metody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna,

dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem, burza mózgów,

Metody eksponujące: film.

Metody praktyczne: pokaz metoda projektów, metoda tekstu przewodniego, seminarium;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Elżbieta Hałaburda, Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Elżbieta Hałaburda, Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.