Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPT-3SEM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 15.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem pracy student powinien mieć orientację w zakresie problematyki będącej obszarem studiów w ramach seminarium. Przydane jest posiadanie doświadczenia w pracy w obszarze terapii pedaoggicznej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy związanej z wyszukiwaniem literatury przedmiotu, analizy tekstów oraz kształtowanie warsztatu pracy nad własnym tekstem pracy dyplomowej (w rtym opracowywania projektów).

Pełny opis:

Przebieg pracy w ramach seminarium bvędzie przebiegał wedlug poniższego harmonogramu:

- Zapoznanie z tematyką seminarium dyplomowego, wstępna dookreślenie problematyki prac dyplomowych.

- Omówienie minimalnych wymagań stawianych pracom dyplomowym

- Analiza przez studentów danych wtórnych w zakresie wstępnej problematyki prac

- Ustalenie ostatecznych wersji tematów prac

- opracowanie części teoretycznej prac dyplomowych

- opracowanie części projektowej prac dyplomowych

- omówienie zagadnień związanych z egzaminem dyplomowym

Literatura:

Babbie, Earl. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Boć, Jan. 2006. Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia Limited.

Bogusz, Jan i Tadeusz Karwat. 1972. Jak studiować (poradnik metodyczny). Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego.

Brzeziński, Jerzy. 1999. Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerniawska, Ewa i Maria Ledzińska. 2007. Jak się uczyć?. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.

Dudziak, Arkadiusz i Agnieszka Żejno. 2008. Redagowanie prac dyplomowych. Warszawa: Difin.

Frankfort-Nachmias, Chava i David Nachmias. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

Gambarelli, Gianfranco i Zbigniew Łucki. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Kraków: UNIVERSITAS.

Gambarelli, Gianfranco i Zbigniew Łucki. 2011. Praca dyplomowa. Kraków: Wydawnictwo AGH.

Grzybowski, Przemysław P. i Krzysztof Sawicki. 2010. Pisanie prac. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kuziak, Michał i Sławomir Rzepczyński. 2008. Jak pisać? Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Nowak, Stefan. 2007. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Radecki, Edward W. 2011. Praca dyplomowa w naukach społecznych. Szczecin: Wydawnictwo PoNaD.

Riechert, Johannes. 1969. Jak studiować? Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Silverman, David. 2010. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN..

Wilcz-Grzędzińska, Ewa i Tomasz Wróblewski. 2011. Pisać skutecznie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Wolańska, Ewa i inni. 2009. Jak pisać i redagować. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zenderowski, Radosław. [b.r.]. Technika pisania prac magisterskich. Warszawa: CeDeWu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna podstawowe zasady związane z ochroną

własności intelektualnej i włąściwym odwoływaniem się do literatuery

Umiejętności:

- analizuje problemy i potrafi opracowywać rozwiązania w oparciu

o literaturę przedmiotu,

- samodzielnie tworzy założenia projektowe z zakresu terapii pedagogicznej

- wykorzystuje literaturę pedagogiczną w procesie

samokształcenia

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie zakończonej i złożonej pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.