Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-2JRO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - rosyjski
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk pedagogicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat ma na celu wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk pedagogicznych.

Pełny opis:

Język obcy - rosyjski

Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek: Praca Socjalna

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-2JOR

Przedmiot ogólnouczelniany. Moduł 1.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

II rok/ III i IV semestr studiów

Student powinien zaliczyć pierwszą część przedmiotu, oznaczoną kodem 0800-SS1-1JRO.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 30 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 60 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 30 h = 1 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

Zna podstawową terminologię z zakresu pracy socjalnej przynajmniej w jednym języku obcym - K_W17

Ma podstawowe umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - K_U20

Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role - K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych, ustnych oraz na podstawie prezentacji.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie i egzamin po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.