Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3GUJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów komunikacji interpersonalnej. Zwrócono szczególną uwagę na pojawiające się błędy i ich konsekwencje oraz warunki skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Moduł fakultatywny

Praca Socjalna

Rok 3, semestr V

Podstawy kursu z psychologii ogólnej

30 godz. ćwiczeń

Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi

Punkty ECTS: 2,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Berne E. (2012). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Littauer F. (1994). Osobowość plus. Jak zrozumieć innych, przez zrozumienie siebie? Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Logos”.

Łęcki K., Szóstak A. (1999). Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. Katowice: „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Sujak E. (2006). ABC psychologii komunikacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Thomson P. (1998). Sposoby komunikacji interpersonalnej. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca:

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2007). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Domachowski W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń:Wydawnictwo „Edytor”.

Griffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP.

Grzesiuk L. (1994). Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa: PTP.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: WN PWN.

Pease A. (1992). Język ciała. Kraków: Wydawnictwo Gemini.

Stewart J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: WN PWN.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami (K_W08).

W zakresie umiejętności: potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej (K_U08). Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (K_U12). Monitoruje przebieg i efekty własnych działań i innych oraz poddaje je ocenie z perspektywy profesjonalnej pracy socjalnej (K_U17).

W zakresie kompetencji: potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów komunikacji interpersonalnej. Zwrócono szczególną uwagę na pojawiające się błędy i ich konsekwencje oraz warunki skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Moduł fakultatywny

Praca Socjalna

Rok 3, semestr V

Podstawy kursu z psychologii ogólnej

30 godz. ćwiczeń

Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi

Punkty ECTS: 2,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Berne E. (2012). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Littauer F. (1994). Osobowość plus. Jak zrozumieć innych, przez zrozumienie siebie? Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Logos”.

Łęcki K., Szóstak A. (1999). Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. Katowice: „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Sujak E. (2006). ABC psychologii komunikacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Thomson P. (1998). Sposoby komunikacji interpersonalnej. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca:

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2007). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Domachowski W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń:Wydawnictwo „Edytor”.

Griffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP.

Grzesiuk L. (1994). Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa: PTP.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: WN PWN.

Pease A. (1992). Język ciała. Kraków: Wydawnictwo Gemini.

Stewart J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: WN PWN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów komunikacji interpersonalnej. Zwrócono szczególną uwagę na pojawiające się błędy i ich konsekwencje oraz warunki skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Moduł fakultatywny

Praca Socjalna

Rok 3, semestr VI

Podstawy kursu z psychologii ogólnej

30 godz. ćwiczeń

Ćwiczenia prowadzone metodami aktywizującymi

Punkty ECTS: 2,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Berne E. (2012). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Littauer F. (1994). Osobowość plus. Jak zrozumieć innych, przez zrozumienie siebie? Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Logos”.

Łęcki K., Szóstak A. (1999). Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. Katowice: „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Sujak E. (2006). ABC psychologii komunikacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Thomson P. (1998). Sposoby komunikacji interpersonalnej. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca:

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2007). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Domachowski W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń:Wydawnictwo „Edytor”.

Griffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP.

Grzesiuk L. (1994). Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa: PTP.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: WN PWN.

Pease A. (1992). Język ciała. Kraków: Wydawnictwo Gemini.

Stewart J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: WN PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.