Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty rozwoju osobistego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3XACC Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty rozwoju osobistego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest stymulowanie rozwoju osobistego poprzez rozwój szeregu kompetencji społecznych z zakresu postawy asertywnej i asertywnych form komunikowania się, radzenia sobie w konflikcie, skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacji, argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: Stacjonarne.

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3XACC

Język przedmiotu: polski.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: 3 rok / semestr 5

Wymagania wstępne: Brak

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku, drama, gry symulacyjne, prezentacja.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 45,

o charakterze praktycznym - 45.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menedżera, PWE

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

- Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

- Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

- Gmurzyńska, E., Morek, R. (2009) Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

- Griffin E. (2003) Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, GWP

- Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

- Moore, W. (2009) Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

- Rządca, R., Wujec, P. (2001) Negocjacje, Warszawa, PWE.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych; zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej (KA6_WG3). Jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych (KA6_WG4). Zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostek (KA6_WG8).

W zakresie umiejętności: student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej (KA6_UW2). Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych (KA6_UK3). Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role (KA6_UO5).

W zakresie kompetencji społecznych: student potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań (KA6_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium ustnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Masłowiecka, Irena Parfieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Masłowiecka, Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest stymulowanie rozwoju osobistego poprzez rozwój szeregu kompetencji społecznych z zakresu postawy asertywnej i asertywnych form komunikowania się, radzenia sobie w konflikcie, skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacji, argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: Stacjonarne.

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3XACC

Język przedmiotu: polski.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: 3 rok / semestr 5

Wymagania wstępne: Brak

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku, drama, gry symulacyjne, prezentacja.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 45,

o charakterze praktycznym - 45.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menedżera, PWE

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

- Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

- Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

- Gmurzyńska, E., Morek, R. (2009) Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

- Griffin E. (2003) Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, GWP

- Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

- Moore, W. (2009) Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

- Rządca, R., Wujec, P. (2001) Negocjacje, Warszawa, PWE.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest stymulowanie rozwoju osobistego poprzez rozwój szeregu kompetencji społecznych z zakresu postawy asertywnej i asertywnych form komunikowania się, radzenia sobie w konflikcie, skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacji, argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: Stacjonarne.

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3XACC

Język przedmiotu: polski.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: 3 rok / semestr 5

Wymagania wstępne: Brak

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku, drama, gry symulacyjne, prezentacja.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 45,

o charakterze praktycznym - 45.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menedżera, PWE

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

- Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

- Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

- Gmurzyńska, E., Morek, R. (2009) Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

- Griffin E. (2003) Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, GWP

- Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

- Moore, W. (2009) Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

- Rządca, R., Wujec, P. (2001) Negocjacje, Warszawa, PWE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.