Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening interpersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3XTRY Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening interpersonalny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia będą miały charakter grupy rozwoju osobistego intensywnie pracującej na własnym materiale, tzn. na tematach, celach, potrzebach uczestników grupy . Tylko dla osób otwartych, zainteresowanych własnym rozwojem osobistym, chętnych do zaangażowania i posiadających cele, na których uczestnicy chcieliby pracować w trakcie zajęćUczestnicy będą też mieli za zadanie udzielanie feedbacku (informacji zwrotnych) innym uczestnikom, wspierając tym samym pogłębianie wglądu i rozwój samoświadomości (własnej i innych członków grupy).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: Stacjonarne.

Kod przedmiotu - 0800-SS1-3XTRY

Język przedmiotu: polski.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: 3 rok / semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku, drama, gry symulacyjne, prezentacja.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 30,

o charakterze praktycznym - 30.

Literatura:

Degen U. (2007). Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu. Gdańsk: GWP.

Edelmann R. J. (2005). Konflikty w pracy. Gdańsk: GWP.

Fuchs B. (1999). Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. Kielce: Jedność.

Hogan K. (2005). Sztuka porozumienia. Twoja droga na szczyty. Warszawa: Santorski&Co.

Lieberman D. J. (2004). Sztuka rozwiązywania konfliktów. Gdańsk (GWP).

Luvmour J. i B. i in. (2003). Wszyscy wygrywamy. Gry i zabawy uczące, jak pogłębiać relacje z ludźmi. Gdańsk: GWP.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2006). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Morreale S.P., Spitzberg J.B., Barge J.K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Warszawa: PWN.

Rojewska J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Cz. II. Oficyna Wydawncza UNUS.

Vopel K.W. (2005). Kompas uczuć. Ćwiczenia i eksperymenty do zastosowania w pracy grupowej i terapii. Kielce: Jedność.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów, identyfikacji oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi. Przyjmując postawę asertywną w relacjach z innymi potrafi wspomagać rozwój człowieka, wyzwalając jego własne siły rozwojowe oraz możliwości.

Jest w stanie skutecznie komunikować się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie. Potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów. Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz przygotowanie projektu w podgrupie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Masłowiecka
Prowadzący grup: Agnieszka Masłowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: Stacjonarne.

Kod przedmiotu - 0800-SS1-3XTRY

Język przedmiotu: polski.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: 3 rok / semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku, drama, gry symulacyjne, prezentacja.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 30,

o charakterze praktycznym - 30.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.