Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-2BCO Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł podstawowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Realizując zajęcia z przedmiotu komunikacja społeczna prowadzący stawia przed sobą następujące cele:

- zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej struktury procesu komunikowania

- charakterystyka głównych nurtów w teoriach komunikacji społecznej

- wskazanie na rolę wspólnoty kodu w komunikacji społecznej w wymiarze międzypokoleniowym

- zapoznanie studenta z barierami kulturowymi w komunikacji

- wskazanie na dynamikę zmian w komunikacji społecznej w kontekście edukacyjnym

- budowanie umiejętności postrzegania komunikacji jako narzędzia integracji społecznej

- wskazywanie na znaczenie kompetencji komunikacyjnych w kształtowaniu kompetencji społecznych


Skrócony opis:

Komunikacja społeczna rozumiana jako zestaw założeń do komunikowania się pozwala studentom poprzez budowanie wiedzy o strukturze i dynamice oraz zależnościach komunikacji społecznej podwyższać kompetencje komunikacyjne.

Pełny opis:

fakultatywny na specjalności komunikowanie w mediach cyfrowych; dziedzina nauk humanistycznych

Literatura:

E. Griffin; Podstawy komunikacji społecznej

J. Fiske: Wprowadzenie badań nad komunikowaniem

Efekty uczenia się:

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów komunikacyjnych

K_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście komunikacji społecznej z perspektywy wybranych koncepcji teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

K_K03 docenia znaczenie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu komunikacji i budowania warsztatu pracy pracownika socjalnego

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach min 85%; test wiedzy wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Parfieniuk
Prowadzący grup: Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.