Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika kreatywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WN2-2PKR Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika kreatywności
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW niestac.
Moduł specjalnościowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznawanie współczesnych koncepcji edukacji promujących stymulowanie twórczości. Konstruowanie wiedzy osobistej i publicznej na temat tworzenia psychopedagogicznych warunków do podejmowania różnorodnej twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Specyfika i rodzaje metod rozwijania kreatywności. Analizowanie dostępnych gotowych projektów i autorskie projektowanie działań z dziećmi zgodnie z uzyskaną wiedzą naukową z zakresu psychologii i pedagogiki kreatywności.

Skrócony opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – psychologia twórczości, pedagogika twórczości

Rok studiów, semestr – drugi rok, semestr IV (letni)

Wymagania wstępne – zaliczenie przedmiotów z grupy pedagogiki i psychologii

Liczba godzin dydaktycznych – 18 godzin, w tym 10 godz. wykładów i 8 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 10 godzin – wykłady, 8 godz. ćwiczenia, 45 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i przygotowanie się do egzaminu, 6 godzin konsultacje indywidualne, 25 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 2 godz. zaliczenie, 5 godzin egzamin.

Wskaźniki ilościowe – 40 godzin – 2 punkty –zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

60 godzin – 3 punkty – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu

Pełny opis:

W ramach studiowania przedmiotu student zdobędzie uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat współczesnych koncepcji promujących twórczą aktywność dziecka jako czynnik jego rozwoju i poczucia podmiotowości w procesie edukacji. Będzie umiał wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki twórczości w celu analizy i interpretacji problemów wspierania dziecka w rozwoju. Na tej podstawie nauczyć się projektować wizję środowiska uczenia się dzieci oraz metody wspierania twórczości w różnych dziedzinach aktywności edukacyjnej dziecka.

Literatura:

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Szmidt K., red. 2009, Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Uszyńska-Jarmoc J., 2003, Twórcza aktywność dziecka. Teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju. Białystok, Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005, Podróże - Skarby - przygoda. Podręcznik i program rozwijania...., Białystok, Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J., 2007, Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole, Białystok, Trans Humana.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową wiedzę na temat twórczego rozwoju człowieka zarówno w aspekcie psychologicznym oraz społecznym - K_W05

Student potrafi animować prace nad twórczym rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich twórczość i samodzielność w zdobywaniu wiedzy,

a także inspirować do działań na rzecz kreowania wizji świata i siebie - KU_11

Student odnosi zdobytą wiedzę do podejmowania działań autokreacyjnych i projektowania rozwoju osobistego oraz zawodowego - KK_04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – pytania otwarte

Wyniki egzaminu pisemnego określone procentowo:

0-50% ocena niedostateczna

51-60% ocena dostateczna

61-70% ocena dostateczna plus

71-80% ocena dobra

81-90% dobra plus

91-100% ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach studiowania przedmiotu student zdobędzie uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat współczesnych koncepcji promujących twórczość dzieci w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Będzie umiał wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki twórczości celu analizy i rozwiązywania praktycznych problemów wspierania procesu twórczego rozwoju dziecka. Zdobędzie umiejętności i motywację do organizowania twórczego środowiska uczenia się dzieci oraz metod stymulowania potencjału twórczego.

Pełny opis:

Poznawanie współczesnych koncepcji edukacji promujących wspieranie twórczej aktywności dzieci w przedszkolu i w szkole. Konstruowanie wiedzy osobistej i publicznej na temat tworzenia psychopedagogicznych warunków do podejmowania twórczej aktywności dzieci w różnych dziedzinach jego aktywności: werbalnej, plastycznej, ruchowej, teatralnej i muzycznej. Analizowanie gotowych scenariuszy działań edukacyjnych i tworzenie autorskich projektów działań z dziećmi zgodnie z uzyskaną wiedzą naukową.

Literatura:

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Szmidt K., red. 2009, Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach studiowania przedmiotu student zdobędzie uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat współczesnych koncepcji promujących twórczość dzieci w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Będzie umiał wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki twórczości celu analizy i rozwiązywania praktycznych problemów wspierania procesu twórczego rozwoju dziecka. Zdobędzie umiejętności i motywację do organizowania twórczego środowiska uczenia się dzieci oraz metod stymulowania potencjału twórczego.

Pełny opis:

Poznawanie współczesnych koncepcji edukacji promujących wspieranie twórczej aktywności dzieci w przedszkolu i w szkole. Konstruowanie wiedzy osobistej i publicznej na temat tworzenia psychopedagogicznych warunków do podejmowania twórczej aktywności dzieci w różnych dziedzinach jego aktywności: werbalnej, plastycznej, ruchowej, teatralnej i muzycznej. Analizowanie gotowych scenariuszy działań edukacyjnych i tworzenie autorskich projektów działań z dziećmi zgodnie z uzyskaną wiedzą naukową.

Literatura:

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Szmidt K., red. 2009, Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.