Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika kreatywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WS2-2PKR Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika kreatywności
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem tego przedmiotu jest zdobycie wiedzy o twórczości, umiejętności praktycznych (diagnostycznych i metodycznych) oraz rozwinięcie motywacji - jako warunków optymalnego do przygotowania studenta do twórczej, autorskiej realizacji treści programowych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej pod kątem rozwijania kreatywności dzieci poprzez stymulowanie ich twórczej aktywności w różnych dziedzinach: plastycznej, językowej, muzycznej i ruchowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Twórczość w edukacji dziecka – cechy dotychczasowych podejść. Modele edukacji do twórczości i przez twórczość.

Diagnoza zasobów, zdolności, uzdolnień i postaw twórczych dzieci.

Modele zdolności i uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży.

Programy stymulujące twórczą aktywność dzieci.

Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia i wyobraźni dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Analiza dostępnych pakietów edukacyjnych z zakresu pedagogiki twórczości.

Kompetencje twórcze pedagoga wczesnej edukacji.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – psychologia twórczości, pedagogika twórczości

Rok studiów, semestr – drugi rok, semestr IV (letni)

Wymagania wstępne – zaliczenie przedmiotów z grupy pedagogiki i psychologii

Liczba godzin dydaktycznych – 30 godzin, w tym 15 godz. wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 15 godzin – wykłady, 15 godz. ćwiczenia, 40 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i przygotowanie się do egzaminu, 6 godzin konsultacje indywidualne, 20 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 2 godz. zaliczenie, 2 godziny egzamin.

Wskaźniki ilościowe – 40 godzin – 2 punkty – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

60 godzin – 3 punkty – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu

Literatura:

Bonar J., 2008, Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego, Łódź, Wyd. UŁ.

Szmidt K.J., 2016, Sesje twórczej pomysłowości, dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice, Wyd. Helion.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Nęcka E., 1998, Trening twórczości, Kraków, Wyd. Impuls.

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Szmidt K.J., 2008, Trening kreatywności, Gliwice, Wyd. Helion.

Braun D., 2007, Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi, Kielce, Wyd. Jedność.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005, Podróże – skarby – przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości i dyspozycji autokreacyjnych, Białystok, Trans Humana.

Literatura uzupełniająca:

Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Olczak M., 2009, Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Płóciennik E., 2010, Stymulowanie zdolności twórczych dziecka,. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową wiedzę na temat twórczego rozwoju człowieka zarówno w aspekcie psychologicznym oraz społecznym - K_W05

Student potrafi animować prace nad twórczym rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich twórczość i samodzielność w zdobywaniu wiedzy,

a także inspirować do działań na rzecz kreowania wizji świata i siebie - KU_11

Student odnosi zdobytą wiedzę do podejmowania działań autokreacyjnych i projektowania rozwoju osobistego oraz zawodowego - KK_04

Metody i kryteria oceniania:

egzamin, zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – psychologia twórczości, pedagogika twórczości

Rok studiów, semestr – drugi rok, semestr IV (letni)

Wymagania wstępne – zaliczenie przedmiotów z grupy pedagogiki i psychologii

Liczba godzin dydaktycznych – 30 godzin, w tym 15 godz. wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 15 godzin – wykłady, 15 godz. ćwiczenia, 40 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i przygotowanie się do egzaminu, 6 godzin konsultacje indywidualne, 20 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 2 godz. zaliczenie, 2 godziny egzamin.

Wskaźniki ilościowe – 40 godzin – 2 punkty –zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

60 godzin – 3 punkty – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – psychologia twórczości, pedagogika twórczości

Rok studiów, semestr – drugi rok, semestr IV (letni)

Wymagania wstępne – zaliczenie przedmiotów z grupy pedagogiki i psychologii

Liczba godzin dydaktycznych – 30 godzin, w tym 15 godz. wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, warsztaty, projekty, konsultacje

Punkty ECTS – 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 15 godzin – wykłady, 15 godz. ćwiczenia, 40 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej i przygotowanie się do egzaminu, 6 godzin konsultacje indywidualne, 20 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 2 godz. zaliczenie, 2 godziny egzamin.

Wskaźniki ilościowe – 40 godzin – 2 punkty –zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

60 godzin – 3 punkty – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.