Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FG1-3SED Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 16.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć zatwierdzony temat pracy licencjackiej oraz zaliczyć przedmioty, których znajomość jest niezbędna do jej napisania. Powinien również płynnie posługiwać się wybranym programem do prezentacji multimedialnych.


Skrócony opis:

Studenci prezentują zagadnienia związane z tematyką własnej pracy licencjackiej oraz poznają techniki pisania i prezentowania prac dyplomowych z fizyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 3 rok/6 semestr

Wymagania wstępne: Student powinien mieć zatwierdzony temat pracy licencjackiej oraz zaliczyć przedmioty niezbędne do jej napisania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Seminarium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacja tematyki pracy dyplomowej, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (30 godz.), praca własna w domu, bibliotece, w tym zbieranie materiałów i

przygotowywanie prezentacji (40 godz.) - w sumie około 70 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.5 ECTS.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

• rozumie formalną strukturę podstawowych teorii fizycznych, potrafi użyć odpowiednich narzędzi matematycznych do ilościowego opisu zjawisk z wybranych działów fizyki (K_W07),

• umie przygotować opracowanie, w tym także adresowane do masowego odbiorcy dotyczące badań w zakresie poznanych działów fizyki, wykorzystując uzyskaną wiedzę oraz literaturę i zasoby Internetu (K_U02),

• zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01),

• rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K03),

• potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05),

• potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań, rozumie społeczne aspekty zastosowań fizyki oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane jest merytoryczne przygotowanie do wygłoszenia referatu oraz sposób jego przygotowania (zasób użytych środków, przejrzystość treści) i wygłoszenia (płynność prezentacji, sposób mówienia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Żukowski
Prowadzący grup: Eugeniusz Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gawryluk, Wojciech Olszewski, Andrzej Pisarski, Cezary Walczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Gawryluk, Wojciech Olszewski, Andrzej Pisarski, Cezary Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.