Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FM1-3PD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 13.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0900-FS1-1AM1
Budowa materii 0900-FG1-3BUM
Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Elementy mechaniki kwantowej 0900-FM1-3EMK
Fizyka statystyczna 0900-FS2-1FST
Pracownia fizyczna 0900-FS2-1PF
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0900-FS1-1AM1
Budowa materii 0900-FG1-3BUM
Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Elementy mechaniki kwantowej 0900-FM1-3EMK
Fizyka statystyczna 0900-FS2-1FST
Pracownia fizyczna 0900-FS2-1PF
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest nabycie umiejętności pisania pracy naukowej z fizyki.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest napisanie przez studenta pracy dyplomowej pod okiem opiekuna pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 3 rok/6 semestr

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej student powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu napisać pracę w danym temacie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 13

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (30 godz.), praca własna w domu, bibliotece,w tym zbieranie materiałów i pisanie pracy (300 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1 ECTS

Celem przedmiotu jest napisanie przez studenta pracy dyplomowej pod okiem promotora pracy. Może zostać powołany opiekun pracy jako osoba nadzorująca i pomagająca w prowadzeniu doświadczeń laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Student:

1. zna etyczne i prawne aspekty działalności naukowo-dydaktycznej oraz praktycznego wykorzystania osiągnięć badawczych, w tym zarys prawa patentowego, w zakresie przewidzianym w programie specjalności (K_W30),

2. ma podstawowa wiedzę z zakresu etycznych i prawnych uwarunkowań związanych z praktycznymi zastosowaniami fizyki w produkcji przemysłowej, w tym zasady poufności i ochrony przed konkurencją, w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_W39),

3. rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K03),

4. rozumie potrzebę dzielenia się wiedzą, w tym potrzebę popularnego przedstawiania osiągnięć fizyki (K_K04),

5. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05)

6. potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań, rozumie społeczne aspekty zastosowań fizyki oraz związaną z

tym odpowiedzialność (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

1) Napisanie pracy dyplomowej,

2) Wgranie jej do Archiwum Prac Dyplomowych (systemu APD),

3) Uzyskanie pozytywnej opinii Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA),

4) Uzyskanie pozytywnych recenzji opiekuna oraz recenzenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz, Marek Nikołajuk, Piotr Zaleski
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz, Marek Nikołajuk, Krystyna Perzyńska, Piotr Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0900-FS1-1AM1
Budowa materii 0900-FG1-3BUM
Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Elementy mechaniki kwantowej 0900-FM1-3EMK
Fizyka statystyczna 0900-FS2-1FST
Pracownia fizyczna 0900-FS2-1PF
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0900-FS1-1AM1
Budowa materii 0900-FG1-3BUM
Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Elementy mechaniki kwantowej 0900-FM1-3EMK
Fizyka statystyczna 0900-FS2-1FST
Pracownia fizyczna 0900-FS2-1PF
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest napisanie przez studenta pracy dyplomowej pod okiem opiekuna pracy.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: stacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

4. Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

5. Rok studiów/semestr: 3 rok/6 semestr

6. Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej student powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu napisać pracę w danym temacie.

7. Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Laboratorium - 30 godz.

8. Metody dydaktyczne:dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

9. Punkty ECTS: 13

10. Bilans nakładu pracy studenta:udział w laboratorium (30 godz.), praca własna w domu, bibliotece,w tym zbieranie materiałów i pisanie pracy (300 godz.).

11. Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1 ECTS

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.