Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczna pracownia fizyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FM2-2SPF2 Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczna pracownia fizyczna II
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (lista przedmiotów):

Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (opisowo):

Seria zadań eksperymentalnych o średnim stopniu złożoności z różnych działów fizyki, szczególnie odniesionych do medycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych. Zadania realizowane są w zespołach 2-3 osobowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Eksperymenty z różnych działów fizyki, w tym z dziedzin spektroskopii optycznej, promieniowania optycznego, zjawisk rezonansowych i innych, z odniesieniem do medycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok / 3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 45

Metody dydaktyczne: laboratorium

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (45 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.),

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 4 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0 ECTS

1. Badanie efektu Halla w półprzewodnikach.

2. Badanie magnetycznej struktury domenowej w granatach w funkcji temperatury.

3. Pomiary parametrów wiązki światła laserowego.

4. Obserwacja rezonansu ferromagnetycznego w cienkich materiałach magnetycznych.

5. Analiza widmowa światła i wyznaczanie wybranych parametrów materiałowych przy pomocy interferometru Michelsona.

6. Optyka Fouriera

Literatura:

1. F. C. Crawford - Fale, PWN, 1975,

2. R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feymana wykłady z fizyki, wyd. VI, PWN Warszawa 2007.

3. J. R. Meyer-Arendt - Wstęp do optyki, PWN, 1977,

4. K. Krop, praca zbiorowa - Fizyka ciała stałego. Laboratorium, Kraków, 1983,

5. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, PWN, Warszawa, 2003

Efekty uczenia się:

1. zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu mechaniki, optyki, elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki (K_W09, K_W11, K_W13, K_W15),

2. zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu fizyki mikroświata (K_W17),

3. uzyskuje świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz świadomość niepewności eksperymentalnych (K_W03),

Metody i kryteria oceniania:

Każde ćwiczenie oceniane jest na podstawie oceny kolokwium wstępnego, oraz oceny z dostarczonego przez studenta pisemnego sprawozdania. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona ocen z wykonanych ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Budowa materii 0900-FG1-3BUM
Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Elementy mechaniki kwantowej 0900-FM1-3EMK
Fizyka statystyczna 0900-FS2-1FST
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (lista przedmiotów):

Budowa materii 0900-FG1-3BUM
Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Elementy mechaniki kwantowej 0900-FM1-3EMK
Fizyka statystyczna 0900-FS2-1FST
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Skrócony opis:

Seria zadań eksperymentalnych o średnim stopniu złożoności z różnych działów fizyki, szczególnie odniesionych do medycznych technik diagnostycznych i terapeutycznych. Zadania realizowane są w zespołach 2-3 osobowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok / 3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 45

Metody dydaktyczne: laboratorium

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (45 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.),

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 4 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0 ECTS

1. Badanie efektu Halla w półprzewodnikach.

2. Badanie magnetycznej struktury domenowej w granatach w funkcji temperatury.

3. Pomiary parametrów wiązki światła laserowego.

4. Obserwacja rezonansu ferromagnetycznego w cienkich materiałach magnetycznych.

5. Analiza widmowa światła i wyznaczanie wybranych parametrów materiałowych przy pomocy interferometru Michelsona.

6. Optyka Fouriera

Literatura:

1. F. C. Crawford - Fale, PWN, 1975,

2. R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feymana wykłady z fizyki, wyd. VI, PWN, 2007.

3. J. R. Meyer-Arendt - Wstęp do optyki, PWN, 1977,

4. K. Krop, praca zbiorowa - Fizyka ciała stałego. Laboratorium, 1983,

5. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, PWN, 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.