Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy fizyki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS1-2EFW Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Elementy fizyki współczesnej
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci mają możliwość zapoznania się z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych zakładach naukowych Wydziału Fizyki UwB. Otrzymują propozycje tematów prac dyplomowych, ustalają formę i zakres zadań objętych pracą.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 8: podsumowanie kształcenia).

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne.

Rok studiów/semestr: 2 rok/4 semestr.

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 0 godz., konwersatorium - 0 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady multimedialne w postaci prezentacji komputerowych; dyskusja z studentami na temat prezentowanych

tematów badawczych; pokazanie wybranych układów pomiarowych w zakładach doświadczalnych Wydziału Fizyki.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (0 godz.), udział w konwersatorium (0 godz.), udział w laboratorium (30 godz.), udział

w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu i przygotowanie się do zajęć i zaliczenia (30 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1,8 ECTS; nakład

pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1,2 ECTS.

Prezentowana będzie tematyka badań aktualnie prowadzonych w poszczególnych zakładach Wydziału Fizyki UwB oraz możliwości

wykonania prac dyplomowych.

Literatura:

W zależności od zainteresowania studenta otrzymuje on od osoby prowadzącej zajęcia dodatkową literaturę - artykuły naukowe.

Efekty uczenia się:

Student

rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego K_W01;

ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki i dyscyplin pokrewnych niezbędną do zastosowań objętych programem wybranej specjalności K_W33;

zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich udziału.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaranowski
Prowadzący grup: Piotr Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpiuk
Prowadzący grup: Tomasz Karpiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.