Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualne kształcenie specjalistyczne - praca naukowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS3-1IKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualne kształcenie specjalistyczne - praca naukowa
Jednostka: Wydział Fizyki.
Grupy: studia doktoranckie 1 rok sem. letni
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowany materiał fizyki na poziomie studiów drugiego stopnia z fizyki.

Skrócony opis:

Student studiów stacjonarnych III stopnia rozpoczyna pracę nad rozprawą doktorską przeprowadzając szczegółowy przegląd najnowszej literatury poświęconej proponowanemu tematowi pracy doktorskiej. Zapoznaje się z podstawowymi metodami doświadczalnymi fizyki ciała stałego takimi jak:

1) dyfrakcja promieniowania X,

2) spektroskopia mossbauerowska,

3) makroskopowe pomiary namagnesowania,

4) pomiary ciepła właściwego,

5) wybrane metody pomiarowe na urządzeniach dużej skali (synchrotron).

W ramach realizacji badań samodzielnie wykonuje próbki badawcze i następnie je charakteryzuje (wykonuje niezbędne pomiary).

Pełny opis:

Profil studiów: studia III stopnia z fizyki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki fizyczne, fizyka

Rok studiów: od 2 do 7 semestru studiów III stopnia

Wymagania wstępne: student powinien mieć ugruntowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte we wcześniejszych cyklach kształcenia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. pracy z opiekunem naukowym.

Metody dydaktyczne: praca własna studenta w laboratorium, praca własna studenta w domu, dyskusje i konsultacje z opiekunem naukowym.

Punkty ECTS:

Bilans nakładu pracy studenta: 15 godz. praca z opiekunem naukowym, 30 godz. konsultacje, 150 godz. praca własna studenta w laboratorium, 150 godz. praca własna w domu.

Efekty uczenia się:

K W01 - rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego,

K W03 - uzyskuje świadomość wago eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz świadomość niepewności eksperymentalnych,

K W04 - rozumie strukturę fizyki jako dyscypliny naukowej, uzyskuje świadomość powiązań poszczególnych dziedzin i teorii,

K W34 - zna budowę i zasady działania wybranych urządzeń pomiarowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz, Andrei Stupakevich
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz, Andrei Stupakevich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.