Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ES1-2PSE Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z zasadami przygotowania pisemnej pracy dyplomowej

Pełny opis:

Główne cele przedmiotu: rozwijanie umiejętności samodzielnego studiowania, kształtowanie umiejętności dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów naukowych, zapoznanie się z warsztatem naukowym, nabywanie umiejętności posługiwania się nim.

W trakcie zajęć student powinien opanować technikę pisania pracy

Przedmiot obejmuje 30 godzin ćwiczeń w grupach.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Literatura:

Literatura zalecana:

Dudziak A, Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.

Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

1. Student posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i narzędziach badawczych w ekonomii, potrafi je wykorzystać;

2. Student zna terminologię ekonomiczną, używa języka ekonomicznego; posługuje się kategoriami mikro- i makroekonomicznymi;

3. Umie obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczno-społeczne, analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych;

4. Potrafi interpretować podstawowe kategorie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na postawie oceny zrealizowanego zadania: wykonanej mini pracy dyplomowej na wybrany przez studenta temat zgodnie z wymogami technicznymi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.