Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-US1-3EPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z europejskim prawem gospodarczym oraz przygotowanie do samodzielnego stosowania tego prawa.

Skrócony opis:

I. Zagadnienia wprowadzające

II. Rynek wewnętrzny i swobody rynku wewnętrznego

III. Prawo konkurencji Unii Europejskiej

Pełny opis:

I. Zagadnienia wprowadzające, w tym:

- uzasadnienie społeczne, polityczne i ekonomiczne (cele i potrzeby) - zaangażowania UE w sferę gospodarki

- typy zaangażowania UE w sferę gospodarki

- płaszczyzny zaangażowania UE w sferę gospodarki

II. Rynek wewnętrzny i swobody rynku wewnętrznego, w tym:

- Rynek wewnętrzny jako koncepcja wolności gospodarczej kształtowana w UE

- swobody rynku wewnętrznego cechy wspólne i różnice

- idee swobód rynku wewnętrznego

- uprawnienia akcesoryjne

- pojęcia autonomiczne swobód rynku wewnętrznego

- łącznik transgraniczny

- obowiązki w zakresie swobód rynku wewnętrznego

- beneficjenci i zobowiązani

- wyłączenia

III. Prawo konkurencji Unii Europejskiej, w tym:

- istota konkurencji i prawa konkurencji UE

- właściwość prawa konkurencji UE (w tym identyfikacja przedsiębiorcy w prawie UE)

- zakaz porozumień ograniczających konkurencję

- zakaz nadużywania pozycji dominującej

- zakaz antykonkurencyjnych koncentracji

- rynek właściwy

- jeden organizm gospodarczy

- MMSP (istota i zasady klasyfikacji)

Literatura:

1. J. Barcz (red.) Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011

2. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I. Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009

3. A. Wróbel, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wyd. możliwie najnowsze)

4. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006

5. Z. Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004 – konkurencja

6. A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji UE. Tom XXIV, Warszawa 2010 [w serii:] Jan Barcz (red.), System prawa UE

7. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II., Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Zgodne z planem i programem studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, zaliczenie oraz ocenianie ciągłe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Maciej Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

I. Zagadnienia wprowadzające

II. Rynek wewnętrzny i swobody rynku wewnętrznego

III. Prawo konkurencji Unii Europejskiej

Pełny opis:

I. Zagadnienia wprowadzające, w tym:

- uzasadnienie społeczne, polityczne i ekonomiczne (cele i potrzeby) - zaangażowania UE w sferę gospodarki

- typy zaangażowania UE w sferę gospodarki

- płaszczyzny zaangażowania UE w sferę gospodarki

II. Rynek wewnętrzny i swobody rynku wewnętrznego, w tym:

- Rynek wewnętrzny jako koncepcja wolności gospodarczej kształtowana w UE

- swobody rynku wewnętrznego cechy wspólne i różnice

- idee swobód rynku wewnętrznego

- uprawnienia akcesoryjne

- pojęcia autonomiczne swobód rynku wewnętrznego

- łącznik transgraniczny

- obowiązki w zakresie swobód rynku wewnętrznego

- beneficjenci i zobowiązani

- wyłączenia

III. Prawo konkurencji Unii Europejskiej, w tym:

- istota konkurencji i prawa konkurencji UE

- właściwość prawa konkurencji UE (w tym identyfikacja przedsiębiorcy w prawie UE)

- zakaz porozumień ograniczających konkurencję

- zakaz nadużywania pozycji dominującej

- zakaz antykonkurencyjnych koncentracji

- rynek właściwy

- jeden organizm gospodarczy

- MMSP (istota i zasady klasyfikacji)

Literatura:

1. J. Barcz (red.) Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011

2. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I. Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009

3. A. Wróbel, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wyd. możliwie najnowsze)

4. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006

5. Z. Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004 – konkurencja

6. A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji UE. Tom XXIV, Warszawa 2010 [w serii:] Jan Barcz (red.), System prawa UE

7. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II., Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.