Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 260-SDF3-4SEM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy: Szkoła doktorska SDNH 4 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium doktorskie ma na celu wsparcie doktoranta w samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej pod opieką naukową promotora.

Pełny opis:

W ramach seminarium, prowadzonego w formie indywidualnych konsultacji, doktorant poszerza swoją wiedzę w temacie prowadzonych badań, zdobywa wiedzę w zakresie tworzenia tekstu naukowego oraz doskonali swój warsztat filozoficzny. W trakcie pierwszego roku doktorant opracowuje Indywidualny Plan Badawczy. W trakcie kolejnych lat doktorant konsultuje efekty kolejnych etapów badań stanowiących podstawę pracy doktorskiej oraz elementy realizacji Planu Badawczego.

Literatura:

Literatura dopasowana do tematyki pracy doktorskiej: dobierana na bieżąco zgodnie z indywidualnymi potrzebami doktoranta i w zależności od etapu prac nad rozprawą.

Efekty uczenia się:

SD_WG02,

SD_WG04,

SD_UW01,

SD_UW02,

SD_UW03,

SD_UK03,

SD_UK04,

SD_KK01,

SD_KK02,

SD_KK03,

SD_KO01

Metody i kryteria oceniania:

Metody: dyskusja, konsultacje, analiza tekstu

Kryteria oceny: aktywność doktoranta oraz efektywność pracy (postęp w zakresie kolejnych etapów przygotowywania rozprawy doktorskiej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowak
Prowadzący grup: Piotr Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kowalska
Prowadzący grup: Wioletta Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)