Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-OS3-1PAOWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA
Szkoła doktorska lato
Szkoła doktorska zima
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie doktorantów z materiałami źródłowymi dotyczącymi prawa autorskiego i szerzej prawa własności intelektualnej, tj. aktami prawa międzynarodowego, prawa unijnego oraz prawa polskiego, literaturą przedmiotu. Przedstawienie podstawowych zasad prawa autorskiego i wyjaśnienie ich zastosowania w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej. Analiza na przykładach z orzecznictwa sądowego takich zagadnień, jak w szczególności: podmiot i przedmiot prawa autorskiego; wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego; prawo cytatu; zjawisko plagiatu i autoplagiatu w działalności naukowej; zasady korzystania z cudzej twórczości naukowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki; studia doktoranckie w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - przedmiot kształcenia ogólnego. Moduł I

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne (nauki prawne)

Rok studiów/semestr - rok I/sem. I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 5 godzin wykładu

Metody dydaktyczne - wykład

Punkty ECTS - dla przedmiotu nie przewiduje się tej punktacji

Bilans nakładu pracy doktoranta - udział w zajęciach 5 godz., przygotowanie do zajęć 20 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 26 godzin

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 6 godzin oraz nakład pracy doktoranta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 20 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

3. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

SDNS_WK03 - Prawne aspekty działalności badawczej i dydaktycznej, w tym ochronę własności intelektualnej.

SDNS_WK04 - etyczne uwarunkowania prowadzenia działalności badawczej.

SDNS_KR02 - ogłaszania wyników badań naukowej z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie pytań zamkniętych lub zaliczenie ustne w formie odpowiedzi na trzy pytania z listy zagadnień podawanych zgodnie z sylabusem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Prowadzący grup: Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Prowadzący grup: Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.