Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot spoza dyscypliny-Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-OS3-4SOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot spoza dyscypliny-Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SDNS_ZIMA
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony jest społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem perspektywy krytycznej.

Skrócony opis:

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, inkluzywnego biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ich wzajemnych powiązań, 2/mobilizuje studentów do analizy studiów przypadku ze znanego im otoczenia instytucjonalnego, 3/zachęca do przyjęcia perspektywy krytycznej w zakresie wdrożeń omawianej idei.

Pełny opis:

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, inkluzywnego biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ich wzajemnych powiązań, 2/mobilizuje studentów do analizy studiów przypadku ze znanego im otoczenia instytucjonalnego, 3/zachęca do przyjęcia perspektywy krytycznej w zakresie wdrożeń omawianej idei.

Przedmiot podzielony jest na następujące bloki tematyczne:

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wprowadzenie.

2. Czynniki wykształcenia się orientacji przedsiębiorstw na społeczną odpowiedzialność biznesu. Kategoria interesariuszy i jej subkategorie.

3. Zakresy działań społecznej odpowiedzialności biznesu

4. Inkluzywny biznes, jego zakresy i zasady funkcjonowania

5. Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój

Literatura:

R. Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press

Michael Humphreys, Andrew Brown, An Analysis of Corporate Social Responsibility at Credit Line: A Narrative Approach, July 2007, Journal of Business Ethics 80(3):403-418. (ResearchGate - wolny dostęp)

Nada K. Kakabadse, Cécile Rozuel, Linda Lee-Davies, Corporate social responsibility and stakeholder approach: a conceptual review, International Journal of Business Governance and Ethics, Vol. 1, No. 4, 2005, 277-302 (wolny dostęp)

Maciej Bernatt, 2009, Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, rozdział 1 (w:) Maciej Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 23-74. (wolny dostęp)

Maciej Bernatt, 2009, Instrumenty i prawodawstwo międzynarodowe, rozdział 2 (w:) Maciej Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 75-101. (wolny dostęp)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zal./nzal.

Zasady dopuszczenia do zaliczenia: systematyczne uczestnictwo w zajęciach i realizowanie bieżących zadań. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze, z koniecznością nadrobienia materiału i wywiązania się z bieżących zadań na kolejne zajęcia.

Zaliczenie w postaci projektów własnych realizowanych przez studentów i prezentowanych na forum grupy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Biernacka
Prowadzący grup: Maja Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, inkluzywnego biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ich wzajemnych powiązań, 2/mobilizuje studentów do analizy studiów przypadku ze znanego im otoczenia instytucjonalnego, 3/zachęca do przyjęcia perspektywy krytycznej w zakresie wdrożeń omawianej idei.

Pełny opis:

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, inkluzywnego biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ich wzajemnych powiązań, 2/mobilizuje studentów do analizy studiów przypadku ze znanego im otoczenia instytucjonalnego, 3/zachęca do przyjęcia perspektywy krytycznej w zakresie wdrożeń omawianej idei.

Przedmiot podzielony jest na następujące bloki tematyczne:

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wprowadzenie.

2. Czynniki wykształcenia się orientacji przedsiębiorstw na społeczną odpowiedzialność biznesu. Kategoria interesariuszy i jej subkategorie.

3. Zakresy działań społecznej odpowiedzialności biznesu

4. Inkluzywny biznes, jego zakresy i zasady funkcjonowania

5. Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój

Literatura:

R. Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press

Michael Humphreys, Andrew Brown, An Analysis of Corporate Social Responsibility at Credit Line: A Narrative Approach, July 2007, Journal of Business Ethics 80(3):403-418. (ResearchGate - wolny dostęp)

Nada K. Kakabadse, Cécile Rozuel, Linda Lee-Davies, Corporate social responsibility and stakeholder approach: a conceptual review, International Journal of Business Governance and Ethics, Vol. 1, No. 4, 2005, 277-302 (wolny dostęp)

Maciej Bernatt, 2009, Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, rozdział 1 (w:) Maciej Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 23-74. (wolny dostęp)

Maciej Bernatt, 2009, Instrumenty i prawodawstwo międzynarodowe, rozdział 2 (w:) Maciej Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 75-101. (wolny dostęp)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)