Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia analityczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1CHA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna I
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I stopnia Chemia semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Chemia analityczna I umożliwia:

- zapoznanie z równowagami jonowymi w roztworach

- praktyczne zapoznanie z właściwościami chemicznymi wybranych kationów i anionów, metodami ich identyfikacji,

- zapoznanie z podstawami jakościowej analizy klasycznej oraz przykładowymi metodami tej analizy

- kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej oraz umiejętności obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Pełny opis:

Wykład (15h) ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi równowag jonowych w roztworach (reakcje: kwas-zasada, strącania, redoks, kompleksowania). Jest to wprowadzenie do klasycznej analizy chemicznej (jakościowej i ilościowej).

Zajęcia laboratoryjne (60h) poświęcone są charakterystyce właściwości chemicznych wybranych kationów i anionów oraz wyjaśnieniu zasad ich podziału na grupy analityczne. Zaplanowane w ramach przedmiotu ćwiczenia laboratoryjne, oparte na metodach klasycznej analizy chemicznej, mają za zadanie przybliżyć skład jakościowy badanej próbki np. roztworu kationów, roztworu anionów, soli stałej, minerałów i stopów.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz.;

w tym: udział w laboratoriach: 60 godz.;

udział w wykładach: 15 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 15,6 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 9,4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (Liczba godzin / Punkty ECTS)

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (84,4 / 3,4)

- o charakterze praktycznym (85 / 3,4)

Literatura:

Literatura:

1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, t. I, PWN, Warszawa 2012.

2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2006.

3. Z. Galus (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2010.

4. T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996.

5. R. Kocjan, Chemia analityczna, t. I, PZWL, Warszawa 2015.

6. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 - absolwent zna i rozumie równowagi w roztworach, opisuje właściwości chemiczne wybranych kationów i anionów oraz metody klasycznej analizy jakościowej.

KP6_WG13 - absolwent zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody i techniki ergonomii potrzebne w pracy zawodowej.

KP6_UW1 - absolwent potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne.

KP6_UU2 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w celu podnoszenia własnych kompetencji.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład: pisemny egzamin w formie kontaktu bezpośredniego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

laboratorium: wykonanie wszystkich przewidzianych w programie analiz oraz zaliczenie pisemnych kolokwiów w formie kontaktu bezpośredniego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anatol Kojło
Prowadzący grup: Ilona Kiszkiel-Taudul, Anatol Kojło, Julita Malejko, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Aneta Sokół, Elżbieta Wołyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk
Prowadzący grup: Julita Malejko, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Chemia analityczna I umożliwia:

- zapoznanie z równowagami jonowymi w roztworach

- praktyczne zapoznanie z właściwościami chemicznymi wybranych kationów i anionów, metodami ich identyfikacji,

- zapoznanie z podstawami jakościowej analizy klasycznej oraz przykładowymi metodami tej analizy

- kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej oraz umiejętności obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Pełny opis:

Wykład (15h) ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi równowag jonowych w roztworach (reakcje: kwas-zasada, strącania, redoks, kompleksowania). Jest to wprowadzenie do klasycznej analizy chemicznej (jakościowej i ilościowej).

Zajęcia laboratoryjne (60h) poświęcone są charakterystyce właściwości chemicznych wybranych kationów i anionów oraz wyjaśnieniu zasad ich podziału na grupy analityczne. Zaplanowane w ramach przedmiotu ćwiczenia laboratoryjne, oparte na metodach klasycznej analizy chemicznej, mają za zadanie przybliżyć skład jakościowy badanej próbki np. roztworu kationów, roztworu anionów, soli stałej, minerałów i stopów.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz.;

w tym: udział w laboratoriach: 60 godz.;

udział w wykładach: 15 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 15,6 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 9,4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (Liczba godzin / Punkty ECTS)

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (84,4 / 3,4)

- o charakterze praktycznym (85 / 3,4)

Literatura:

Literatura:

1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, t. I, PWN, Warszawa 2004.

2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2006.

3. Z. Galus (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2010.

4. T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996.

5. R. Kocjan, Chemia analityczna, t. I, PZWL, Warszawa 2002.

6. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Chemia analityczna I umożliwia:

- zapoznanie z równowagami jonowymi w roztworach

- praktyczne zapoznanie z właściwościami chemicznymi wybranych kationów i anionów, metodami ich identyfikacji,

- zapoznanie z podstawami jakościowej analizy klasycznej oraz przykładowymi metodami tej analizy

- kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej oraz umiejętności obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Pełny opis:

Wykład (15h) ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi równowag jonowych w roztworach (reakcje: kwas-zasada, strącania, redoks, kompleksowania). Jest to wprowadzenie do klasycznej analizy chemicznej (jakościowej i ilościowej).

Zajęcia laboratoryjne (60h) poświęcone są charakterystyce właściwości chemicznych wybranych kationów i anionów oraz wyjaśnieniu zasad ich podziału na grupy analityczne. Zaplanowane w ramach przedmiotu ćwiczenia laboratoryjne, oparte na metodach klasycznej analizy chemicznej, mają za zadanie przybliżyć skład jakościowy badanej próbki np. roztworu kationów, roztworu anionów, soli stałej, minerałów i stopów.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz.;

w tym: udział w laboratoriach: 60 godz.;

udział w wykładach: 15 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 15,6 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 9,4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (Liczba godzin / Punkty ECTS)

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (84,4 / 3,4)

- o charakterze praktycznym (85 / 3,4)

Literatura:

Literatura:

1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, t. I, PWN, Warszawa 2004.

2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2006.

3. Z. Galus (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2010.

4. T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996.

5. R. Kocjan, Chemia analityczna, t. I, PZWL, Warszawa 2002.

6. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.