Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retrosynteza i synteza organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWII-25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retrosynteza i synteza organiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na nazwanie oraz omówienie budowy prostych związków organicznych i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nazewnictwem i z aktualnym stanem wiedzy na temat retrosyntezy i syntezy , wybranych metod budowy szkieletu węglowego (głównie polarne reakcje tworzenia wiązań C-C). Student pozna przekształcenia grup funkcyjnych, FGI, FGA, FGR.

Pełny opis:

1. Wstęp: Pojęcia podstawowe; Koncepcje; Cele; Nazewnictwo; Metody; Historia i Znaczenie.

2. Retrosynteza i synteza oraz ich narzędzia

a) Metody budowy szkieletu węglowego (Polar C-C forming Rxns in Synthesis)

b) Metody rodnikowe, katalizowane kompleksami metali przejściowych

c) Manipulacja grup funkcyjnych w syntezie (Przekształcenia grup funkcyjnych, FGI, FGA, FGR)

3. Praktyczne aspekty planowania i wykonania syntezy;

4. Kontrolowanie selektywności, zielona chemia a synteza, problemy powiększania skali

Literatura:

1. Nicolaou, K., C.; Sorensen, E., J. Classics in Total Synthesis, Wiley-VCH: Weinheim, (1996)

2. Nicolaou, K., C.; Snyder, S., A. Classics in Total Synthesis II, Wiley-VCH: Weinheim, (2003)

3. Corey, E., J.; Cheng, X.-M. The Logic of Chemical Synthesis, Wiley: New York, (1989)

4. Warren, S. Organic Synthesis: The Disconnection Approach, Wiley: New York, (1982); Warren, S. Workbook for Organic Synthesis: The Disconnection Approach, Wiley: New York, (1982)

5. Fuhrhop, J.-H.; Li, G. Organic Synthesis, Wiley-VCH: Weinheim, (2003)

6. Fuhrhop, J.-H.; Penzlin, G. Organic Synthesis, 2nd ed. VCH: Weinheim, (1994)

Efekty uczenia się:

Student prezentuje rozszerzona wiedzę w zakresie chemii oraz pogłębioną wiedzę z zakresu danej specjalizacji KA7_WG1

Student wyjaśnia budowę, właściwości i metody otrzymywania związków chemicznych w oparciu o rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii KA7_WG2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wykładach oraz końcowe zaliczenie w formie dostosowanej do poziomu studentów.

Kryteria oceniania zgodnie z przyjętym regulaminem studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Aneta Baj, Ryszard Łaźny, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nazewnictwem i z aktualnym stanem wiedzy na temat retrosyntezy i syntezy , wybranych metod budowy szkieletu węglowego (głównie polarne reakcje tworzenia wiązań C-C). Student pozna przekształcenia grup funkcyjnych, FGI, FGA, FGR.

Pełny opis:

1. Wstęp: Pojęcia podstawowe; Koncepcje; Cele; Nazewnictwo; Metody; Historia i Znaczenie.

2. Retrosynteza i synteza oraz ich narzędzia

a) Metody budowy szkieletu węglowego (Polar C-C forming Rxns in Synthesis)

b) Metody rodnikowe, katalizowane kompleksami metali przejściowych

c) Manipulacja grup funkcyjnych w syntezie (Przekształcenia grup funkcyjnych, FGI, FGA, FGR)

3. Praktyczne aspekty planowania i wykonania syntezy;

4. Kontrolowanie selektywności, zielona chemia a synteza, problemy powiększania skali

Literatura:

1. Nicolaou, K., C.; Sorensen, E., J. Classics in Total Synthesis, Wiley-VCH: Weinheim, (1996)

2. Nicolaou, K., C.; Snyder, S., A. Classics in Total Synthesis II, Wiley-VCH: Weinheim, (2003)

3. Corey, E., J.; Cheng, X.-M. The Logic of Chemical Synthesis, Wiley: New York, (1989)

4. Warren, S. Organic Synthesis: The Disconnection Approach, Wiley: New York, (1982); Warren, S. Workbook for Organic Synthesis: The Disconnection Approach, Wiley: New York, (1982)

5. Fuhrhop, J.-H.; Li, G. Organic Synthesis, Wiley-VCH: Weinheim, (2003)

6. Fuhrhop, J.-H.; Penzlin, G. Organic Synthesis, 2nd ed. VCH: Weinheim, (1994)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)